Edycja IV - Konkurs Światowy 2019

Edycja Światowa konkursu PATRIA NOSTRA adresowana była do młodzieży polskiej i polonijnej z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, państw Unii Europejskiej i USA. Celem konkursu było propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej, budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków. Zadanie konkursowe poległo na wykonaniu filmu lub animacji dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski. Gala finałowa konkursu miała miejsce w Warszawie w listopadzie 2018 r. Grupa 76 uczniów i nauczycieli z zagranicy przyjechała do Polski na kilkudniową wycieczkę edukacyjną w listopadzie 2018 r. w okresie obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

O konkursie

IV  EDYCJA  KONKURSÓW  PATRIA  NOSTRA

W ramach IV edycji zostały zorganizowane 4 niezależne konkursy:

 

1

  KONKURS  ŚWIATOWY

adresowany wyłącznie do młodzieży polskiej i polonijnej z całego świata

2

  KONKURS  MAZOWSZE  +  ŚWIAT

adresowany do uczniów z Mazowsza oraz do młodzieży polskiej i polonijnej

3

  KONKURS  MAŁOPOLSKA  +  ŚWIAT

adresowany do uczniów z Małopolski oraz do młodzieży polskiej i polonijnej

4

  KONKURS  WIELKOPOLSKA  +  ŚWIAT

adresowany do uczniów z Wielkopolski oraz do młodzieży polskiej i polonijnej


 

IDEA KONKURSU
celem konkursu jest propagowanie historii Polski, krzewienie wartości i postaw patriotycznych, etyki chrześcijańskiej, budowa społeczeństwa obywatelskiego. Udział w konkursie polskiej młodzieży z zagranicy sprzyja integracji i tworzeniu poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków.


 

ZADANIE KONKURSOWE
polega na wykonaniu 30-to sekundowej animacji komputerowej lub 45-cio sekundowego filmu dotyczącego najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w okresie konkretnego tygodnia.


 

EMISJA PRAC KONKURSOWYCH NA TELEBIMACH
Prace konkursowe będą emitowane na telebimach reklamowych znajdujących się w miejscach publicznych.


 

PATRONATY HONOROWE
Konkurs Patria Nostra objęty jest patronatem honorowym znanych i szanowanych osób oraz instytucji.


 

NAGRODY
W Konkursach Patria Nostra nagrody otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu.


 

WYCIECZKI EDUKACYJNE
ważnym elementem naszego projektu są wycieczki edukacyjne dla zagranicznych uczestników konkursu. W ramach dotychczasowych edycji konkursów Patria Nostra zorganizowane zostały wycieczki edukacyjne do Polski dla 232 uczniów i nauczycieli z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Europy Zachodniej i USA.  W programie wycieczek jest kilkudniowy pobyt w Polsce oraz udział w Galach Finałowych konkursów w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.


 

ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem jest Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra.

Rada programowa

NAD  POPRAWNOŚCIĄ  MERYTORYCZNĄ,
 JAKOŚCIĄ  PREZENTOWANYCH  PRAC  KONKURSOWYCH,
PRAWDĄ  I  RZETELNOŚCIĄ  HISTORYCZNĄ,
CZUWAĆ  BĘDZIE  RADA  PROGRAMOWA  KONKURSU
 

 

 

Podsumowanie

IV EDYCJA KONKURSU
ogłoszona została we wrześniu 2018 r. W ramach IV Edycji przeprowadzono 4 odrębne Konkursy : mazowiecki, małopolski, wielkopolski oraz światowy.


W EDYCJI ŚWIATOWEJ WZIĘŁO UDZIAŁ 35 DRUŻYN UCZNIOWSKICH  -  140 UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
Konkurs Światowy wyłącznie dla młodzieży polskiej i polonijnej z zagranicy został zorganizowany po raz pierwszy.


PRACE KONKURSOWE
W ramach Edycji Światowej zostało wykonanych 35 animacji i filmów.


FINAŁ KONKURSU
Gala finałowa miała miejsce dnia 12 listopada 2018 r. w Auli Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie. W uroczystości wzięli udział uczestnicy konkursu, ich opiekunowie, przedstawiciele sponsorów i fundatorów nagród, dziennikarze oraz TV.


NAGRODY
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody które zostały ufundowane przez znane i szanowane osoby, instytucje i firmy. Nagrodą główną była wycieczka eduakacyjna do Polski w której wzięło udział 76 uczniów i nauczycieli.


EMISJA PRAC KONKURSOWYCH NA TELEBIMACH
Prace konkursowe emitowane były na telebimach reklamowych znajdujących się w miejscach publicznych.

 

Harmonogram konkursu

KONKURS ŚWIATOWY
START KONKURSU 1 września 2018
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW do 31 października 2018
NADSYŁANIE PRAC do 31 października 2018
GŁOSOWANIE 1-4 listopad 2018
GALA FINAŁOWA 12 listopad 2018
WYCIECZKA DO POLSKI DLA LAUREATÓW KONKURSU 10-15 listopad 2018

 

Mapa zgłoszonych szkół

KOLOR  CZARNY        --  Konkurs  Światowy
KOLOR  NIEBIESKI       --  Konkurs  Mazowsze
KOLOR  ZIELONY        --  Konkurs  Małopolska
KOLOR  BORDOWY      --  Konkurs  Wielkopolska

 

Nagrody

 

W Konkursie Światowym nagrody otrzymali WSZYSCY uczestnicy konkursu, niezależnie od miejsca które zajęli w konkursie !!!

Nagrody były wręczane podczas uroczystości Gali Finałowej w Warszawie.

 

 

 

NAGRODA  DLA  19  NAJLEPSZYCH  DRUŻYN  ( 76  osób )
Kilkudniowa wycieczka edukacyjna do Warszawy i Krakowa.

 

       

 

 

 

 

NAGRODY  DLA  WSZYSTKICH  UCZESTNIKÓW  KONKURSU
Przykładowe fotografie nagród.

     

 

 

 

Listę nagród z poprzedniej edycji konkursu Patria Nostra można znaleźć   TUTAJ!

Wyniki konkursu

.

Wyniki konkursu Patria Nostra  - Edycja Światowa 2018

.Miejsce Animacja Szkoła Imię i nazwisko
1 Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie, LITWA
Wilno

Edgar Kozubowski

Jolanta Mickiewicz

Marcin Tuchto

2 Polska Szkola im.ks. Ignacego Posadzego w Burbank, IL, USA
Burbank

Amelia Trojak

Jakub Wielgus

Oliwia Rozanski

3 Polonijny uniwersytet miasta Jaworowa, UKRAINA
Jaworów

Anastazja Characzko

Joanna Procyk

Iwan Szewczyk

WYNIKI KONKURSU

Miejsce Ilość punktów Nr grupy
1 59 pkt Grupa nr 2
2 37 pkt Grupa nr 34
3 35 pkt Grupa nr 10
 
4 33 pkt Grupa nr 37
5 29 pkt Grupa nr 15
5 29 pkt Grupa nr 5
7 24 pkt Grupa nr 31
8 21 pkt Grupa nr 32
8 21 pkt Grupa nr 12
8 21 pkt Grupa nr 11
 
11 20 pkt Grupa nr 14
12 19 pkt Grupa nr 24
12 19 pkt Grupa nr 6
14 18 pkt Grupa nr 33
15 17 pkt Grupa nr 13
16 15 pkt Grupa nr 19
16 15 pkt Grupa nr 18
18 12 pkt Grupa nr 17
19 11 pkt Grupa nr 26
19 11 pkt Grupa nr 29
 
21 10 pkt Grupa nr 21
22 9 pkt Grupa nr 16
22 9 pkt Grupa nr 22
24 7 pkt Grupa nr 27
25 6 pkt Grupa nr 9
25 6 pkt Grupa nr 1
25 6 pkt Grupa nr 7
25 6 pkt Grupa nr 36
29 5 pkt Grupa nr 4
30 3 pkt Grupa nr 25
 
31 2 pkt Grupa nr 3
31 2 pkt Grupa nr 20
33 1 pkt Grupa nr 30
33 1 pkt Grupa nr 8
33 1 pkt Grupa nr 28
36 0 pkt Grupa nr 23

Organizator

Konkurs Historyczna Patria NostraFUNDACJA KONKURSU HISTORYCZNEGO
PATRIA NOSTRA

ul. Wojska Polskiego 10, 05-220 Zielonka - Polska
tel. 501 100 457
Patroni konkursu

Gala konkursu

GALA FINAŁOWA odbyła się 12 listopada 2018 roku w Auli Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie.

Podczas gali finałowej zostały ogłoszone wyniki Konkursu oraz wręczone nagrody dla wszystkich uczestników.

 

PONIŻEJ   RELACJE   TELEWIZYJNE   ORAZ   GALERIA   FOTOGRAFII