Edycja VIII - Konkurs dla szkół artystycznych 2023

Witamy w I Edycji Filmowego Konkursu Historycznego Patria Nostra dla szkół artystycznych!  Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków. Konkurs dla Szkół Artystycznych adresowany jest do młodzieży z całej Polski uczęszczającej tylko do wspomnianych szkół. Projekt Patria Nostra od 7 lat skutecznie wychodzi do szkół z propozycją uatrakcyjnienia edukacji historycznej. Dzięki nowoczesnym technologiom przy tworzeniu filmowych prac konkursowych, kształcenie jest twórcze, rozwijające i inspirujące. Podczas uroczystej Gali Finałowej 28.10.2023 w Warszawie poznamy wyniki konkursu oraz zostaną przekazane nagrody wszystkim jego uczestnikom.

O konkursie

VIII  EDYCJA  KONKURSU  PATRIA  NOSTRA

to  6  niezależnych  konkursów  odbywających  się  jednocześnie
 

1

  REGION  WSCHÓD

Woj.    Mazowieckie,  Podlaskie,  Łódzkie,  Lubelskie
2

  REGION  ZACHÓD

Woj.    Wielkopolskie,  Zachodniopomorskie,  Lubuskie,  Dolnośląskie
3

  REGION  PÓŁNOC

Woj.    Pomorskie,  Kujawsko-Pomorskie,  Warmińsko-Mazurskie
4

  REGION  POŁUDNIE

Woj.    Małopolskie,  Opolskie,  Śląskie,  Świętokrzyskie,  Podkarpackie
5   DLA  SZKÓŁ  ARTYSTYCZNYCH

Wyłącznie  dla  młodzieży  ze  szkół  artystycznych

6   KONKURS  ŚWIATOWY

Wyłącznie  dla  młodzieży  polonijnej

Rada programowa

NAD  POPRAWNOŚCIĄ  MERYTORYCZNĄ,
 JAKOŚCIĄ  PREZENTOWANYCH  PRAC  KONKURSOWYCH,
PRAWDĄ  I  RZETELNOŚCIĄ  HISTORYCZNĄ,
CZUWAĆ  BĘDZIE  RADA  PROGRAMOWA  KONKURSU

 

 

Podsumowanie

DLA  KOGO
Konkurs adresowany jest do młodzieży wyłącznie ze szkół artystycznych. Uczestnicy konkursu to 3-osobowe drużyny uczniowskie pod opieką nauczyciela, rodzica, trenera lub wychowawcy.
Drużyna może być zgłoszona przez: szkołę artystyczną, klub, koło artystyczne działające przy szkole, organizację społeczną lub inną instytucję artystyczną. Dopuszczamy możliwość zgłoszenia drużyny rodzinnej.
 

 

REGULAMIN  KONKURSU  można pobrać   TUTAJ.

 

 

ABY  PRZYSTĄPIĆ  DO  KONKURSU
konieczne jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej konkursu.

 

 

FORMULARZ  ZGODY
Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie organizatorowi formularza zgody rodziców lub opiekunów osoby niepełnoletniej na udział w konkursie. Formularz powinien zostać podpisany przez uczestnika konkursu oraz jego rodzica lub opiekuna. Podpisane formularze zgody należy zeskanować i przesłać drogą elektroniczną przez KONTO UCZESTNIKA które dostępne jest po zalogowaniu. Opiekun drużyny także zobowiązany jest do wypełnienia formularza.
  Druk formularza zgody można pobrać   TUTAJ.

 

 

ZADANIE KONKURSOWE I TEMATY PRAC
Polega na wykonaniu 45-60 sekundowej animacji komputerowej lub filmu dotyczącego wydarzeń z historii naszego kraju, które miały miejsce w okresie konkretnego tygodnia kalendarza historycznego. Drużyna ma do wyboru 8-10 tematów, które dostępne są po zalogowaniu się do systemu. Co najmniej 30 sekund pracy konkursowej stanowić powinny autorskie nagrania filmowe.

 

 

PARAMETRY  TECHNICZNE  PRAC  KONKURSOWYCH:  

  • czas animacji oraz filmu: od  45 sekund  do  60  sekund
  • rozdzielczość: full HD, 4K , 1920x1080
  • formaty pliku: MP4, H264
  • bitrade min 6 max 12 , rozszerzenie dźwięku AAC

 

 

GRAFIKA  POCZĄTKOWA
Zachęcamy i zalecamy aby każda z prac konkursowych posiadała grafikę początkową informującą o temacie filmu i wydarzeniu historycznym. Grafika ta stanowi tytuł filmu.

 

 

GRAFIKA  KOŃCOWA
Praca konkursowa powinna obowiązkowo zawierać grafikę końcową w której powinna znaleźć się informacja o autorach filmu ( nazwiska i imiona autorów oraz opiekuna ) oraz nazwa szkoły lub innej organizacji / instytucji z której pochodzą autorzy filmu.

 

 

OCENA  PRAC  KONKURSOWYCH
W terminie ok. 4 tygodnie przed Galą Finałową wszystkie prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu. Po opublikowaniu prac odbędzie się głosowanie na najlepsze prace. W głosowaniu biorą udział wszyscy uczestnicy konkursu. Zasady głosowania będą podobne do formuły znanej z konkursów Eurowizji, czyli uczestnicy konkursu nie mogą głosować na siebie, natomiast mogą głosować na ich zdaniem najlepsze prace konkursowe innych uczestników.

Głosowanie przebiegać będzie drogą internetową. System głosowania dostępny będzie na KONCIE UCZESTNIKA po zalogowaniu i zostanie uaktywniony po opublikowaniu wszystkich prac konkursowych.

Każda drużyna głosuje jako całość - dlatego też prosimy o wspólne wcześniejsze wewnętrzne uzgodnienie wyniku głosowania drużyny. W przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów przez kilka drużyn o przyznaniu miejsc decyduje Zespół Fundacji na podstawie subiektywnej oceny prac.

  • Za zajęcie 1 miejsca: 5 punktów
  • Za zajęcie 2 miejsca: 4 punkty
  • Za zajęcie 3 miejsca: 3 punkty
  • Za zajęcie 4 miejsca: 2 punkty
  • Za zajęcie 5 miejsca: 1 punkt

 

 

NAGRODY
W konkursach Patria Nostra nagrody otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu. Organizatorzy przewidują wiele atrakcyjnych nagród i wyróżnień, które są wymienione w zakładce NAGRODY. Nagrody są pozyskiwane od fundatorów w trakcie trwania konkursu, więc ich ilość będzie systematycznie się powiększać. Zachęcamy uczestników konkursu do częstego sprawdzania aktualnego zestawienia nagród. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali, na którą zapraszani są wszyscy uczestnicy konkursu oraz goście.

 

 

EMISJA PRAC KONKURSOWYCH NA TELEBIMACH
Istotnym elementem konkursów Patria Nostra jest emisja prac konkursowych na telebimach reklamowych w miejscach publicznych. Emisje będą realizowane w miarę możliwości wynikających z uzyskanych na ten cel środków.

 

 

PUBLIKACJA  PRAC  KONKURSOWYCH
Wszystkie prace konkursowe zamieszczone będą na stronie internetowej konkursu.

Harmonogram konkursu

  KONKURS  DLA SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH
REJESTRACJA  UCZESTNIKÓW   do 31 października  2023
NADSYŁANIE  PRAC   do  31 października  2023
GŁOSOWANIE 1 - 6 listopada  2023
GALA  FINAŁOWA  w  WARSZAWIE 25 listopada 2023
   

 

UWAGA !!!

 W  związku z wieloma czynnikami zewnętrznymi terminy mogą ulec nieznacznym przesunięciom. Aktualizacje umieszczane są na stronie konkursu na bieżąco.

Nagrody

W konkursie Patria Nostra nagrody otrzymują WSZYSCY uczestnicy, niezależnie od miejsca, które zajmą w konkursie !!!

Nagrody będą wręczane podczas uroczystości Gali Finałowej.

 

NAGRODY  FINANSOWE

          PULA NAGRÓD FINANSOWYCH UFUNDOWANYCH PRZEZ CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ WYNOSI

Za  1  miejsce  -  każdy  członek  zwycięskiej  Drużyny  otrzymał  1200 zł !
Za  2  miejsce  -  każdy  członek  zwycięskiej  Drużyny  otrzymał    800 zł !
Za  3  miejsce  -  każdy  członek  zwycięskiej  Drużyny  otrzymał    500 zł !
 
 
 
 
 

SZABLA  DLA  SZKOŁY  ZWYCIĘSKIEJ  DRUŻYNY

 

Laureatom I, II i III miejsca wręczane są pięknie wykonane repliki szabli polskiej oficerskiej wz. 1934.
Szable te są nagrodą dla szkoły laureatów za reprezentację i opiekę podczas tworzenia pracy konkursowej.

 

 

 

NAGRODY  RZECZOWE  DLA  WSZYSTKICH  UCZESTNIKÓW

 

Każdy z uczestników konkursu otrzymuje podczas uroczystej Gali Finałowej dużą i ciężką torbę wypełnioną nagrodami oraz dyplom uczestnictwa w konkursie. Zakup nagród rzeczowych dofinansowany jest również przez Centrum Edukacji Artystycznej. Poniżej przykładowe nagrody rzeczowe.