Edycja VI - Mazowsze 2021

Konkurs Mazowsze 2021 w ramach VI Edycji projektu Patria Nostra adresowany jest do uczniów z Mazowsza, Północno - Wschodnich regionów Polski  oraz do młodzieży Polonijnej. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej, budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego filmu lub animacji dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski. Gala finałowa konkursu odbędzie się w Warszawie w październiku 2021 r. W Konkursie są atrakcyjne nagrody dla wszystkich uczestników.

 

O konkursie

 

VI  EDYCJA  KONKURSU  PATRIA  NOSTRA

to 4 niezależne konkursy odbywające się jednocześnie
 

1

  KONKURS  ŚWIATOWY

adresowany wyłącznie do młodzieży polskiej i polonijnej z całego świata

2

  KONKURS  MAZOWSZE  +  ŚWIAT

adresowany do uczniów z Mazowsza oraz do młodzieży polskiej i polonijnej

3

  KONKURS  MAŁOPOLSKA  +  ŚWIAT

adresowany do uczniów z Małopolski oraz do młodzieży polskiej i polonijnej

4

  KONKURS  WIELKOPOLSKA  +  ŚWIAT

adresowany do uczniów z Wielkopolski oraz do młodzieży polskiej i polonijnej


 

IDEA KONKURSU
Celem konkursu jest propagowanie historii Polski, krzewienie wartości i postaw patriotycznych, etyki chrześcijańskiej, budowa społeczeństwa obywatelskiego. Udział w konkursie polskiej młodzieży z zagranicy sprzyja integracji i tworzeniu poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków.

 

ZADANIE KONKURSOWE
Polega na wykonaniu 45-60 sekundowej animacji komputerowej lub filmu dotyczącego najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w okresie konkretnego tygodnia.

 

EMISJA PRAC KONKURSOWYCH NA TELEBIMACH
Prace konkursowe będą emitowane na telebimach reklamowych znajdujących się w miejscach publicznych.

 

PATRONATY HONOROWE
Konkurs Patria Nostra objęty jest patronatem honorowym znanych i szanowanych osób oraz instytucji.

 

NAGRODY
W Konkursach Patria Nostra nagrody otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu.

 

WYCIECZKI EDUKACYJNE
Ważnym elementem naszego projektu są wycieczki edukacyjne dla zagranicznych uczestników konkursu. W ramach dotychczasowych edycji konkursów Patria Nostra zorganizowane zostały wycieczki edukacyjne do Polski dla 232 uczniów i nauczycieli z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Europy Zachodniej i USA.  W programie wycieczek jest kilkudniowy pobyt w Polsce oraz udział w Galach Finałowych konkursów w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.

 

ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem jest Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra.

Rada programowa

NAD  POPRAWNOŚCIĄ  MERYTORYCZNĄ,
 JAKOŚCIĄ  PREZENTOWANYCH  PRAC  KONKURSOWYCH,
PRAWDĄ  I  RZETELNOŚCIĄ  HISTORYCZNĄ,
CZUWAĆ  BĘDZIE  RADA  PROGRAMOWA  KONKURSU

 

 

 

 

PARTNERZY  KONKURSU  PATRIA  NOSTRA

 

 

 

TOWARZYSTWO  RYCERSKIE  BRACTW  KURKOWYCH
 

Towarzystwo Rycerskie Braci Kurkowych jest zaszczytną instytucją orderową - ogólnopolskim gronem Braci Kurkowych z różnych Bractw Kurkowych z terenu całego kraju oraz innych osób, które doceniając rolę i znaczenie tradycji bractw kurkowych w Polsce, zostały wyróżnione osobistym honorem otrzymania inwestytury rycerskiej z rąk Hierarchy Kościelnego w trakcie stosownej liturgii, której pochodzenie sięga dawnych czasów.

Towarzystwo Rycerskie Braci K
urkowych przez historyczne i duchowe powiązania znajduje się pod łaskawą opieką Hierarchów Kościelnych, którzy odczuwając wartość kultywowania tradycji i pielęgnowania starożytnych obyczajów, otaczają Towarzystwo błogosławieństwem, opieką i wsparciem udzielając Braciom Kurkowym z różnych Bractw Kurkowych w Polsce i Ich Przyjaciołom inwestytur rycerskich.

 

 

 

 

PRZYJACIEL  KONKURSU  PATRIA  NOSTRA:

 

 

 

ZAPRASZAMY  MŁODZIEŻ  POLONIJNĄ  DO  UDZIAŁU
W  ZAPRZYJAŹNIONYM  Z  NAMI  KONKURSIE 
"BYĆ  POLAKIEM"

 

Trwa XIII edycja Konkursu.

 

Powstało w do tej pory niemal 7 tysięcy prac.

 

Gale finałowe Konkursu odbywają się co roku w Zamku Królewskim w Warszawie.

 

 
 
 

 

 

 

Podsumowanie

DLA  KOGO
Edycja Mazowiecka konkursu Patria Nostra adresowana jest uczniów z Mazowsza oraz do młodzieży polskiej i polonijnej. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie w wieku od 12 do 19 lat. W konkursie mazowieckim może wziąć udział maksymalnie 10 drużyn uczniowskich młodzieży polonijnej.

 

 

REGULAMIN  KONKURSU  można pobrać   TUTAJ.

 

 

FORMULARZ  ZGODY
Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie organizatorowi formularza zgody rodziców lub opiekunów osoby niepełnoletniej na udział w konkursie. Formularz powinien zostać podpisany przez uczestnika konkursu oraz jego rodzica lub opiekuna. Podpisane formularze zgody należy zeskanować i przesłać przez stronę internetową Konkursu po zalogowaniu.

Druk formularza można pobrać   TUTAJ.

 

 

UCZESTNIKAMI  KONKURSU
Są 3-osobowe drużyny uczniowskie pod opieką nauczyciela lub rodzica.

 

 

 

ZADANIE  KONKURSOWE
Polega na wykonaniu 45-60 sekundowej animacji lub filmu dotyczącego najważniejszych wydarzeń historycznych, które miały miejsce w okresie konkretnego tygodnia. Każdy z uczestników konkursu (3-osobowa drużyna) otrzyma do wyboru 8 tematów związanych z konkretnym tygodniem. Praca konkursowa wykonana przez drużynę powinna dotyczyć jednego z tych tematów.
 

 

 

 

PARAMETRY  TECHNICZNE  PRAC  KONKURSOWYCH:  

  • czas animacji oraz filmu: od  45 sekund  do  60  sekund

  • rozdzielczość: 1280 x 720 pikseli (HD)  lub  1920 x 1080 pikseli (FHD)

  • formaty pliku: avi, wmv, mp4

 

 

 

GRAFIKA  POCZĄTKOWA  I  KOŃCOWA
Praca konkursowa powinna zawierać:

  • grafikę początkową z tytułem pracy oraz datą wydarzenia historycznego
  • grafikę końcową z nazwą szkoły z której pochodzą autorzy pracy  ( mogą być wymienione także nazwiska autorów )

 

 

 

TEMATY  PRAC  KONKURSOWYCH
określone są przez Radę Programową konkursu. Każdy z uczestników konkursu ( 3-osobowa drużyna ) otrzyma do wyboru 8 tematów związanych z wydarzeniami historycznymi z konkretnego tygodnia. Praca konkursowa wykonana przez drużynę powinna dotyczyć jednego z tych tematów.
UWAGA !!!   TEMATY  DOSTĘPNE  SĄ  PO  ZALOGOWANIU  NA  KONTO  UCZESTNIKA.

 

 

 

NAGRODY

W konkursach Patria Nostra nagrody otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu. Organizatorzy przewidują wiele atrakcyjnych nagród i wyróżnień, które są wymienione w zakładce NAGRODY. Nagrodą główną dla najlepszych drużyn zagranicznych będą edukacyjne wycieczki do Polski. Nagrodą główną dla najlepszych drużyn z Mazowsza będą edukacyjne wycieczki do Brukseli. Nagrody są pozyskiwane od fundatorów w trakcie trwania konkursu, więc ich ilość będzie systematycznie się powiększać. Zachęcamy uczestników konkursu do częstego sprawdzania aktualnego zestawienia nagród.

 

 

 

PUBLIKACJA  PRAC  KONKURSOWYCH
Wszystkie prace konkursowe zamieszczone będą na stronie internetowej konkursu.

 

 

OCENA  PRAC  KONKURSOWYCH
Po opublikowaniu prac konkursowych na stronie internetowej będzie miało miejsce głosowanie na najlepsze prace. W głosowaniu biorą udział wszyscy uczestnicy konkursu. Zasady głosowania będą podobne do formuły znanej z konkursów Eurowizji, czyli uczestnicy konkursu nie mogą głosować na siebie, natomiast mogą głosować na ich zdaniem najlepsze prace konkursowe innych uczestników. Głosowanie będzie odbywać się droga internetową. System głosowania dostępny będzie na stronie internetowej konkursu i zostanie uaktywniony po opublikowaniu wszystkich prac konkursowych. Każda drużyna głosuje jako całość.

  • Za zajęcie 1 miejsca: 5 punktów
  • Za zajęcie 2 miejsca: 4 punkty
  • Za zajęcie 3 miejsca: 3 punkty
  • Za zajęcie 4 miejsca: 2 punkty
  • Za zajęcie 5 miejsca: 1 punkt

 

 

WYCIECZKI  DO  POLSKI
Nagrodą główną dla najlepszych drużyn z zagranicy będzie kilkudniowa wycieczka edukacyjna do Warszawy. Wycieczka będzie posiadać bogaty program, w tym także udział uczestników konkursu w uroczystej Gali Finałowej. Organizator dołoży starań aby na wycieczki do Polski przyjechała jak największa liczba uczestników konkursu, co będzie przedmiotem naszych wniosków do wielu instytucji, w tym także do Senatu RP. W przypadku trudności w zorganizowaniu wycieczki z powodów epidemicznych, zwycięzcy konkursu otrzymają inne, równie wartościowe nagrody.

 

 

GALA  FINAŁOWA  KONKURSU
Konkurs zakończony będzie uroczystą Galą Finałową w Warszawie, na której zostaną ogłoszone jego wyniki. Na uroczystość zapraszamy wszystkich uczestników konkursu z Mazowsza oraz drużyny zagraniczne - w miarę naszych możliwości wynikających z pozyskanych środków. Podczas uroczystości zostaną oficjalnie zaprezentowane wszystkie prace konkursowe oraz będą wręczone nagrody. Organizator dołoży starań aby na Galę Finałową przyjechała jak największa liczba zagranicznych uczestników konkursu, co będzie przedmiotem naszych wniosków do wielu instytucji, w tym także do Senatu RP.

 

 

EMISJA  PRAC  NA  TELEBIMACH
Istotnym elementem konkursów Patria Nostra jest emisja prac konkursowych na telebimach reklamowych w miejscach publicznych. Emisje będą realizowane w miarę możliwości wynikających z uzyskanych na ten cel środków.

Harmonogram konkursu

MAZOWSZE
REJESTRACJA  UCZESTNIKÓW  do  22 października 2021 r.
NADSYŁANIE  PRAC do  22  października 2021 r.
GŁOSOWANIE       od 26 października- 2 listopada 2021 r.
GALA  FINAŁOWA  w  WARSZAWIE 09 listopada 2021 r.
WYCIECZKA  DO  POLSKI  DLA  LAUREATÓW  KONKURSU  

UWAGA !!!

 W  przypadku  niekorzystnej  sytuacji  epidemicznej  wycieczki zostaną  zamienione  na  dodatkowe  atrakcyjne  nagrody,
 które  będą  wysłane  pocztą.

Mapa zgłoszonych szkół

Kliknij na znacznik, aby zobaczyć szczegóły dotyczące danej szkoły.

 

KOLOR  CZARNY        --  Konkurs  Światowy
KOLOR  NIEBIESKI       --  Konkurs  Mazowsze
KOLOR  ZIELONY        --  Konkurs  Małopolska
KOLOR  BORDOWY      --  Konkurs  Wielkopolska

Prace konkursowe

Tutaj pojawią się wszystkie prace konkursowe wykonane przez uczestników konkursu

.

 

Nadsyłanie prac do 22 października 2021 r.
Głosowanie w dniach 26 października- 2 listopada 2021 r.

.

 

.

 

Nagrody

.

W konkursie Patria Nostra nagrody otrzymują WSZYSCY uczestnicy konkursu, niezależnie od miejsca, które zajmą w konkursie !!!

Nagrody będą wręczane podczas uroczystości Gali Finałowej w Warszawie.

 

NAGRODY FINANSOWE

1 miejsce - każdy członek zwycięskiej Drużyny otrzyma 1000 zł !
2 miejsce - każdy członek zwycięskiej Drużyny otrzyma 500 zł !
3 miejsce - każdy członek zwycięskiej Drużyny otrzyma 300 zł !
 

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „FUNDACJA Patria Nostra Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego Sportu NARODOWE CENTRUM KULTURY 28.800 zł Nagrody finansowe dla laureatów VI edycji Konkursu PATRIA NOSTRA. Nagrody o łącznej wartości 28.800 zł otrzymają autorzy 12 najlepszych prac konkursowych Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego Sportu. Projekt zrealizowany we współpracy Narodowym Centrum Kultury.”

 

NAGRODA  GŁÓWNA  DLA  MŁODZIEŻY  POLONIJNEJ  -  WYCIECZKA  DO  WARSZAWY

Nagrodą dla najlepszej drużyny polonijnej będzie kilkudniowa wycieczka edukacyjna do Warszawy.

Organizator dołoży starań aby na finał konkursu mogła przyjechać do Polski jak największa liczba zagranicznych uczestników konkursu,

co będzie przedmiotem naszych wniosków do wielu instytucji.

             
 

 

NAGRODY  DLA  WSZYSTKICH  UCZESTNIKÓW  KONKURSU
Przykładowe fotografie nagród.

     

 

 

 


Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody i upominki ufundowane przez znane i szanowane instytucje.

 

Listę nagród z bieżącej edycji konkursu Patria Nostra można znaleźć   TUTAJ!

 

Wyniki konkursu

Laureaci oraz wyniki konkursu zostaną ogłoszeni podczas uroczystości Gali Finałowej
 

 Miejsce Animacja Szkoła Imię i nazwisko
1 I Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach
Siedlce

Zuzanna Gałązka

Alicja Bogumiła Bocianowska

Michał Jan Lempek

2 Zespół Szkół nr 36 w Warszawie
Warszawa / Wola

Adam Gajewski

Kuba Dawicki

Maciej Czajka

3 Technikum nr 11
Warszawa / Targówek

Karolina Moczulska

Weronika Basta

Jakub Zając

WYNIKI KONKURSU

Miejsce Ilość punktów Nr grupy
1 118 pkt Grupa nr 21
2 71 pkt Grupa nr 16
3 52 pkt Grupa nr 7
 
4 49 pkt Grupa nr 4
5 43 pkt Grupa nr 63
6 41 pkt Grupa nr 87
6 41 pkt Grupa nr 78
8 38 pkt Grupa nr 6
9 29 pkt Grupa nr 66
10 26 pkt Grupa nr 64
 
11 25 pkt Grupa nr 59
11 25 pkt Grupa nr 41
13 23 pkt Grupa nr 40
13 23 pkt Grupa nr 61
15 22 pkt Grupa nr 2
15 22 pkt Grupa nr 57
17 21 pkt Grupa nr 5
17 21 pkt Grupa nr 12
17 21 pkt Grupa nr 68
20 20 pkt Grupa nr 35
 
21 19 pkt Grupa nr 9
22 17 pkt Grupa nr 84
23 13 pkt Grupa nr 82
24 12 pkt Grupa nr 81
24 12 pkt Grupa nr 3
24 12 pkt Grupa nr 48
24 12 pkt Grupa nr 52
28 11 pkt Grupa nr 45
29 10 pkt Grupa nr 76
29 10 pkt Grupa nr 85
 
31 9 pkt Grupa nr 74
31 9 pkt Grupa nr 77
33 8 pkt Grupa nr 83
33 8 pkt Grupa nr 67
33 8 pkt Grupa nr 70
33 8 pkt Grupa nr 54
33 8 pkt Grupa nr 22
38 7 pkt Grupa nr 18
38 7 pkt Grupa nr 13
38 7 pkt Grupa nr 56
 
41 6 pkt Grupa nr 53
41 6 pkt Grupa nr 39
41 6 pkt Grupa nr 51
44 5 pkt Grupa nr 75
44 5 pkt Grupa nr 36
44 5 pkt Grupa nr 47
47 4 pkt Grupa nr 65
47 4 pkt Grupa nr 17
47 4 pkt Grupa nr 71
47 4 pkt Grupa nr 32
 
47 4 pkt Grupa nr 72
47 4 pkt Grupa nr 1
47 4 pkt Grupa nr 10
47 4 pkt Grupa nr 50
55 3 pkt Grupa nr 80
55 3 pkt Grupa nr 29
55 3 pkt Grupa nr 60
58 2 pkt Grupa nr 69
58 2 pkt Grupa nr 27
58 2 pkt Grupa nr 26
 
58 2 pkt Grupa nr 20
62 0 pkt Grupa nr 8

Organizator

Konkurs Historyczna Patria NostraFUNDACJA KONKURSU HISTORYCZNEGO
PATRIA NOSTRA

ul. Wojska Polskiego 10, 05-220 Zielonka - Polska
tel. 501 100 457