Edycja V - Wielkopolska 2020

Edycja Wielkopolska konkursu Patria Nostra adresowana jest do uczniów z Wielkopolski oraz do młodzieży polskiej i polonijnej. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej, budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego filmu lub animacji dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski. Gala finałowa konkursu odbędzie się w Poznaniu 30 listopada 2020 r. Nagrodą główną w Konkursie Wielkopolskim dla 4 pierwszych drużyn są nagrody finansowe.

O konkursie

 

 

V  EDYCJA  KONKURSU  PATRIA  NOSTRA

to 4 niezależne konkursy odbywające się jednocześnie
 

1

  KONKURS  ŚWIATOWY

adresowany wyłącznie do młodzieży polskiej i polonijnej z całego świata

2

  KONKURS  MAZOWSZE  +  ŚWIAT

adresowany do uczniów z Mazowsza oraz do młodzieży polskiej i polonijnej

3

  KONKURS  MAŁOPOLSKA  +  ŚWIAT

adresowany do uczniów z Małopolski oraz do młodzieży polskiej i polonijnej

4

  KONKURS  WIELKOPOLSKA  +  ŚWIAT

adresowany do uczniów z Wielkopolski oraz do młodzieży polskiej i polonijnej


 

IDEA KONKURSU
celem konkursu jest propagowanie historii Polski, krzewienie wartości i postaw patriotycznych, etyki chrześcijańskiej, budowa społeczeństwa obywatelskiego. Udział w konkursie polskiej młodzieży z zagranicy sprzyja integracji i tworzeniu poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków.


 

ZADANIE KONKURSOWE
polega na wykonaniu 30-to sekundowej animacji komputerowej lub 45-cio sekundowego filmu dotyczącego najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w okresie konkretnego tygodnia.


 

EMISJA PRAC KONKURSOWYCH NA TELEBIMACH
Prace konkursowe będą emitowane na telebimach reklamowych znajdujących się w miejscach publicznych.


 

PATRONATY HONOROWE
Konkurs Patria Nostra objęty jest patronatem honorowym znanych i szanowanych osób oraz instytucji.


 

NAGRODY
W Konkursach Patria Nostra nagrody otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu.


 

WYCIECZKI EDUKACYJNE
ważnym elementem naszego projektu są wycieczki edukacyjne dla zagranicznych uczestników konkursu. W ramach dotychczasowych edycji konkursów Patria Nostra zorganizowane zostały wycieczki edukacyjne do Polski dla 232 uczniów i nauczycieli z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Europy Zachodniej i USA.  W programie wycieczek jest kilkudniowy pobyt w Polsce oraz udział w Galach Finałowych konkursów w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.


 

ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem jest Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra.

Rada programowa

NAD  POPRAWNOŚCIĄ  MERYTORYCZNĄ,
 JAKOŚCIĄ  PREZENTOWANYCH  PRAC  KONKURSOWYCH,
PRAWDĄ  I  RZETELNOŚCIĄ  HISTORYCZNĄ,
CZUWAĆ  BĘDZIE  RADA  PROGRAMOWA  KONKURSU

 

 

 

 

 

 

PARTNERZY  KONKURSU  PATRIA  NOSTRA

 

 

 

TOWARZYSTWO  RYCERSKIE  BRACTW  KURKOWYCH
 

Towarzystwo Rycerskie Braci Kurkowych jest zaszczytną instytucją orderową - ogólnopolskim gronem Braci Kurkowych z różnych Bractw Kurkowych z terenu całego kraju oraz innych osób, które doceniając rolę i znaczenie tradycji bractw kurkowych w Polsce, zostały wyróżnione osobistym honorem otrzymania inwestytury rycerskiej z rąk Hierarchy Kościelnego w trakcie stosownej liturgii, której pochodzenie sięga dawnych czasów.

Towarzystwo Rycerskie Braci K
urkowych przez historyczne i duchowe powiązania znajduje się pod łaskawą opieką Hierarchów Kościelnych, którzy odczuwając wartość kultywowania tradycji i pielęgnowania starożytnych obyczajów, otaczają Towarzystwo błogosławieństwem, opieką i wsparciem udzielając Braciom Kurkowym z różnych Bractw Kurkowych w Polsce i Ich Przyjaciołom inwestytur rycerskich.

Podsumowanie

 

DLA  KOGO
Edycja Wielkopolska konkursu Patria Nostra adresowana jest uczniów z Wielkopolski oraz do młodzieży polskiej i polonijnej. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie z ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. W konkursie mazowieckim może wziąć udział maksymalnie 10 drużyn uczniowskich młodzieży polonijnej.

 

 

REGULAMIN  KONKURSU  można pobrać   TUTAJ.

 

 

FORMULARZ  ZGODY
Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie organizatorowi formularza zgody rodziców lub opiekunów osoby niepełnoletniej na udział w konkursie. Formularz powinien zostać podpisany przez uczestnika konkursu oraz jego rodzica lub opiekuna. Podpisane formularze zgody należy przesłać listem zwykłym na adres:

Fundacja Patria Nostra
Ul. Wojska Polskiego 10
05-220 Zielonka

Możliwe jest także przesłanie zeskanowanych formularzy zgody na adres e-mail:  marianno@poczta.fm

Druk formularza można pobrać   TUTAJ.

UWAGA !!!  Prosimy uczestników konkursu o szybkie przesyłanie formularzy zgody.

 

 

UCZESTNIKAMI  KONKURSU
są 3-osobowe drużyny uczniowskie pod opieką nauczyciela lub rodzica.

 

 

ZADANIE  KONKURSOWE
polega na wykonaniu 30-to sekundowej animacji lub 45 sekundowego filmu dotyczącego najważniejszych wydarzeń historycznych które miały miejsce w okresie konkretnego tygodnia. Każdy z uczestników konkursu (3-osobowa drużyna) otrzyma do wyboru 8 tematów związanych z konkretnym tygodniem. Praca konkursowa wykonana przez drużynę powinna dotyczyć jednego z tych tematów.

 

 

 

PARAMETRY  TECHNICZNE  PRAC  KONKURSOWYCH:  

 • czas animacji: 30 sekund
 • czas filmu: 45 sekund
 • rozdzielczość: 1280 x 720 pikseli (HD)  lub  1920 x 1080 pikseli (FHD)
 • formaty pliku: avi, wmv, mp4

 

 

GRAFIKA  POCZĄTKOWA  I  KOŃCOWA
Praca konkursowa powinna zawierać:

 • grafikę początkową z tytułem pracy oraz datą wydarzenia historycznego
 • grafikę końcową z nazwą szkoły z której pochodzą autorzy pracy  ( mogą być wymienione także nazwiska autorów )

 

 

TEMATY  PRAC  KONKURSOWYCH
określone są przez Radę Programową konkursu. Każdy z uczestników konkursu ( 3-osobowa drużyna ) otrzyma do wyboru 8 tematów związanych z wydarzeniami historycznymi z konkretnego tygodnia. Praca konkursowa wykonana przez drużynę powinna dotyczyć jednego z tych tematów.
UWAGA !!!   TEMATY  DOSTĘPNE  SĄ  PO  ZALOGOWANIU  NA  KONTO  UCZESTNIKA.

 

 

TEMATY  PRZEWODNIE  KONKURSU
Mając na uwadze szczególnie ważne rocznice wydarzeń historycznych Rada Programowa postanowiła że konkurs będzie posiadać następujące tematy przewodnie:

 • 100 rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 90 rocznica wybuchu II Wojny Światowej
 • Wiara, nadzieja, miłość, polskość

Zachęcamy uczestników konkursu do wyboru tematów prac zgodnych z tematami przewodnimi konkursu.
 

 

NAGRODY
w konkursach Patria Nostra nagrody otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu. Organizatorzy przewidują wiele atrakcyjnych nagród i wyróżnień które są wymienione w zakładce NAGRODY. Nagrodą główną dla najlepszych drużyn zagranicznych będą edukacyjne wycieczki do Polski. Nagrodą główną dla najlepszych drużyn z Wielkopolski będą edukacyjne wycieczki do Brukseli. Nagrody są pozyskiwane od fundatorów w trakcie trwania konkursu, więc ich ilość będzie systematycznie się powiększać. Zachęcamy uczestników konkursu do częstego sprawdzania aktualnego zestawienia nagród.

 

 

PUBLIKACJA  PRAC  KONKURSOWYCH
Wszystkie prace konkursowe zamieszczone będą na stronie internetowej konkursu.

 

 

OCENA  PRAC  KONKURSOWYCH
Po opublikowaniu prac konkursowych na stronie internetowej będzie miało miejsce głosowanie na najlepsze prace. W głosowaniu biorą udział wszyscy uczestnicy konkursu. Zasady głosowania będą podobne do formuły znanej z konkursów Eurowizji, czyli uczestnicy konkursu nie mogą głosować na siebie, natomiast mogą głosować na ich zdaniem najlepsze prace konkursowe innych uczestników. Głosowanie będzie odbywać się droga internetową. System głosowania dostępny będzie na stronie internetowej konkursu i zostanie uaktywniony po opublikowaniu wszystkich prac konkursowych. Każda drużyna głosuje jako całość.

 • Za zajęcie 1 miejsca: 5 punktów
 • Za zajęcie 2 miejsca: 4 punkty
 • Za zajęcie 3 miejsca: 3 punkty
 • Za zajęcie 4 miejsca: 2 punkty
 • Za zajęcie 5 miejsca: 1 punkt

 

 

WYCIECZKI  DO  POLSKI
Nagrodą główną dla najlepszych drużyn z zagranicy będzie kilkudniowa wycieczka edukacyjna do Poznania. Wycieczka będzie posiadać bogaty program, w tym także udział uczestników konkursu w uroczystej Gali Finałowej. Organizator dołoży starań aby na wycieczki do Polski przyjechała jak największa liczba uczestników konkursu, co będzie przedmiotem naszych wniosków do wielu instytucji, w tym także do Senatu RP.

 

 

GALA  FINAŁOWA  KONKURSU
Konkurs zakończony będzie uroczystą Galą Finałową w Poznaniu, na której zostaną ogłoszone jego wyniki. Na uroczystość zapraszamy wszystkich uczestników konkursu z Wielkopolski oraz drużyny zagraniczne - w miarę naszych możliwości wynikających z pozyskanych środków. Podczas uroczystości zostaną oficjalnie zaprezentowane wszystkie prace konkursowe oraz będą wręczone nagrody. Organizator dołoży starań aby na Galę Finałową przyjechała jak największa liczba zagranicznych uczestników konkursu, co będzie przedmiotem naszych wniosków do wielu instytucji, w tym także do Senatu RP.

 

 

EMISJA  PRAC  NA  TELEBIMACH
Istotnym elementem konkursów Patria Nostra jest emisja prac konkursowych na telebimach reklamowych w miejscach publicznych. Emisje będą realizowane w miarę możliwości wynikających z uzyskanych na ten cel środków.

Harmonogram konkursu

WIELKOPOLSKA
REJESTRACJA  UCZESTNIKÓW   do  20  listopada  2020 r.
NADSYŁANIE  PRAC   do  20  listopada  2020 r.
GŁOSOWANIE    15 - 24  listopada 2020 r.
GALA  FINAŁOWA  w  POZNANIU 30  listopada 2020 r.
WYCIECZKA  DO  POLSKI  DLA  LAUREATÓW  KONKURSU ---------------

UWAGA !!!

 W  przypadku  niekorzystnej  sytuacji  epidemicznej  wycieczki zostaną  zamienione  na  dodatkowe  atrakcyjne  nagrody,
 które  będą  wysłane  pocztą.

Mapa zgłoszonych szkół

Kliknij na znacznik, aby zobaczyć szczegóły dotyczące danej szkoły.

 

KOLOR  CZARNY        --  Konkurs  Światowy
KOLOR  NIEBIESKI       --  Konkurs  Mazowsze
KOLOR  ZIELONY        --  Konkurs  Małopolska
KOLOR  BORDOWY      --  Konkurs  Wielkopolska

Prace konkursowe

Tutaj pojawią się wszystkie prace konkursowe wykonane przez uczestników konkursu

 

.


Nadsyłanie prac do 20 listopada 2020 r.

Głosowanie w dniach  15 - 24 listopada  2020 r.

 

.

.

Nagrody

.

 

W konkursie Patria Nostra nagrody otrzymują WSZYSCY uczestnicy konkursu, niezależnie od miejsca które zajmą w konkursie !!!

Nagrody będą wręczane podczas uroczystości Gali Finałowej w Poznaniu.

 

 

 

 

NAGRODA  GŁÓWNA  DLA  MŁODZIEŻY  POLONIJNEJ  -  WYCIECZKA  DO  POZNANIA

Nagrodą dla najlepszej drużyny polonijnej będzie kilkudniowa wycieczka edukacyjna do Poznania.

Organizator dołoży starań aby na finał konkursu mogła przyjechać do Polski jak największa liczba zagranicznych uczestników konkursu,

co będzie przedmiotem naszych wniosków do wielu instytucji, w tym także do Senatu RP.

        


 

 

 

NAGRODA  GŁÓWNA  DLA  MŁODZIEŻY  Z  WIELKOPOLSKI  -  WYCIECZKA  DO  BRUKSELI

Nagrodą dla najlepszej drużyny z Wielkopolski będzie kilkudniowa wycieczka edukacyjna do Brukseli.

Organizator dołoży starań aby na wycieczki do Brukseli mogła pojechać jak największa liczba laureatów konkursu,

co będzie przedmiotem naszych wniosków do Posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy dotychczas byli fundatorami tych nagród.

       

 

 

 

 

NAGRODY  DLA  WSZYSTKICH  UCZESTNIKÓW  KONKURSU
Przykładowe fotografie nagród.

     

 

 


Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody i upominki ufundowane przez znane i szanowane instytucje.

Spodziewamy się, że w V edycji konkursu nagrody będą równie atrakcyjne jak w edycjach poprzednich.

Zestawienie nagród jest cały czas uzupełniane.

Dołożymy wszelkich starań by nagród było dużo i były one one jak najbardziej atrakcyjne.

Listę nagród z poprzedniej edycji konkursu Patria Nostra można znaleźć   TUTAJ!

Wyniki konkursu

GALA  FINAŁOWA  KONKURSU  WIELKOPOLSKA

odbędzie się 30 listopada 2020 r. o godz. 15.00

w  DOMU  ŻOŁNIERZA  przy ul. Niezłomnych 1 w Poznaniu.

ZAPRASZAMY  UCZESTNIKÓW  KONKURSU  DO  UDZIAŁU  W  GALI  POPRZEZ  ZOOM

 

OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  -  nastąpi  na  gali  finałowej.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Konkursem Patria Nostra do obejrzenia transmisji z Gali Finałowej

Link  do transmisji  on-line  (  streamingu  )  z  Gali  Finałowej:

https://www.facebook.com/events/1469313693259204/

 

 

 Miejsce Animacja Szkoła Imię i nazwisko
1 Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie
Jarocin

Bartosz Grobelny

Aleksandra Nowak

Michał Wojcieszak

2 Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich
Turek

Rita Adamczewska

Fabian Doliński

Piotr Korczyński

3 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie
Nietążkowo

Alan Michalewicz

Wiktor Popiel

Bartosz Sitkiewicz

WYNIKI KONKURSU

Miejsce Ilość punktów Nr grupy
1 71 pkt Grupa nr 24
2 69 pkt Grupa nr 28
3 62 pkt Grupa nr 41
 
4 38 pkt Grupa nr 1
5 36 pkt Grupa nr 10
6 32 pkt Grupa nr 66
7 29 pkt Grupa nr 3
8 27 pkt Grupa nr 7
9 25 pkt Grupa nr 50
10 22 pkt Grupa nr 64
 
11 21 pkt Grupa nr 71
11 21 pkt Grupa nr 52
13 20 pkt Grupa nr 26
14 19 pkt Grupa nr 40
14 19 pkt Grupa nr 14
16 17 pkt Grupa nr 68
17 16 pkt Grupa nr 39
18 15 pkt Grupa nr 16
18 15 pkt Grupa nr 19
20 14 pkt Grupa nr 61
 
20 14 pkt Grupa nr 27
22 12 pkt Grupa nr 67
22 12 pkt Grupa nr 31
22 12 pkt Grupa nr 11
25 11 pkt Grupa nr 70
25 11 pkt Grupa nr 35
25 11 pkt Grupa nr 59
28 10 pkt Grupa nr 58
28 10 pkt Grupa nr 2
28 10 pkt Grupa nr 8
 
31 9 pkt Grupa nr 17
32 8 pkt Grupa nr 44
32 8 pkt Grupa nr 54
32 8 pkt Grupa nr 13
32 8 pkt Grupa nr 5
36 7 pkt Grupa nr 47
36 7 pkt Grupa nr 51
36 7 pkt Grupa nr 25
36 7 pkt Grupa nr 23
40 6 pkt Grupa nr 57
 
40 6 pkt Grupa nr 53
42 5 pkt Grupa nr 69
43 4 pkt Grupa nr 38
43 4 pkt Grupa nr 12
43 4 pkt Grupa nr 42
43 4 pkt Grupa nr 55
47 3 pkt Grupa nr 20
48 2 pkt Grupa nr 36
49 1 pkt Grupa nr 30
49 1 pkt Grupa nr 65
 
51 0 pkt Grupa nr 21

Organizator

Konkurs Historyczna Patria NostraFUNDACJA KONKURSU HISTORYCZNEGO
PATRIA NOSTRA

ul. Wojska Polskiego 10, 05-220 Zielonka - Polska
tel. 501 100 457
Gala konkursu

GALA  FINAŁOWA  KONKURSU  WIELKOPOLSKA

odbyła się 30 listopada 2020 r. o godz. 15.00

w  DOMU  ŻOŁNIERZA  przy ul. Niezłomnych 1 w Poznaniu.

 

 

Pobierz regulamin Gali tutaj       Pobierz oświadczenie Uczestnika tutaj

OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  -  nastąpi  na  gali  finałowej.

 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Konkursem Patria Nostra do obejrzenia transmisji z Gali Finałowej

Link  do transmisji  on-line  (  streamingu  )  z  Gali  Finałowej:

https://www.facebook.com/events/1469313693259204/