IV EDYCJA 2018

IV edycja konkursu historycznego Patria Nostra adresowana jest polskiej młodzieży z Mazowsza, Małopolski, Wielkopolski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, państw Unii Europejskiej i USA.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej, budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu 30-sekundowego filmu lub animacji komputerowej, dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski, które miało miejsce w jednym z 52 tygodni roku.

Prace konkursowe będą emitowane na telebimach reklamowych w największych polskich miastach. Gale finałowe konkursów odbędą się w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.

O konkursie

IV EDYCJA KONKURSU PATRIA NOSTRA - to 4 niezależne odbywające się jednocześnie
 


1


KONKURS ŚWIATOWY


adresowany wyłącznie do młodzieży polskiej i polonijnej z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, państw Unii Europejskiej i USA
 


2


KONKURS MAZOWSZE + ŚWIAT


adresowany do uczniów z Mazowsza oraz
do młodzieży polskiej i polonijnej z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, państw Unii Europejskiej i USA
 


3


KONKURS MAŁOPOLSKA + ŚWIAT


adresowany do uczniów z Małopolski oraz
do młodzieży polskiej i polonijnej z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, państw Unii Europejskiej i USA
 


4


KONKURS WIELKOPOLSKA + ŚWIAT


adresowany do uczniów z Wielkopolski oraz
do młodzieży polskiej i polonijnej z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, państw Unii Europejskiej i USA
 

 

IDEA KONKURSU - celem konkursu jest propagowanie historii Polski, krzewienie wartości i postaw patriotycznych, etyki chrześcijańskiej, budowa społeczeństwa obywatelskiego. Udział w konkursie polskiej młodzieży z zagranicy sprzyja integracji i tworzeniu poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków.
 

ZADANIE KONKURSOWE - polega na wykonaniu 30-to sekundowej animacji komputerowej lub 45-cio sekundowego filmu dotyczącego najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w okresie konkretnego tygodnia.
 

EMISJA PRAC KONKURSOWYCH NA TELEBIMACH - Prace konkursowe będą emitowane w 2019 roku na telebimach reklamowych znajdujących się w miejscach publicznych.
 

PATRONATY HONOROWE - Konkurs Patria Nostra objęty jest patronatem honorowym znanych i szanowanych osób oraz instytucji.
 

WYCIECZKI EDUKACYJNE - ważnym elementem naszego projektu są wycieczki edukacyjne dla uczestników konkursu. W ramach IV edycji konkursów Patria Nostra planowana jest realizacja wycieczek dla ok. 200 uczniów i nauczycieli. W programie wycieczek jest kilkudniowy pobyt w Polsce oraz udział w Galach Finałowych konkursów w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.
 

ORGANIZATOREM KONKURSU jest Fundacja Konkursu historycznego Patria Nostra.

Rada programowa

NAD POPRAWNOŚCIĄ MERYTORYCZNĄ, JAKOŚCIĄ PREZENTOWANYCH PRAC KONKURSOWYCH, PRAWDĄ I RZETELNOŚCIĄ HISTORYCZNĄ, CZUWAĆ BĘDZIE RADA PROGRAMOWA KONKURSU W NASTĘPUJĄCYM SKŁADZIE:

Profesor Jan Żaryn - Przewodniczący Rady Programowej

Profesor Edward Opaliński

Profesor Marek Barański

Dr hab. Tadeusz Rutkowski

Mirosław Gryko

Wojciech Boberski

Michał Komuda

 

Partnerzy i fundatorzy nagród

Patroni medialni

Organizator

Konkurs Historyczna Patria NostraFUNDACJA KONKURSU HISTORYCZNEGO
PATRIA NOSTRA

ul. Wojska Polskiego 10, 05-220 Zielonka - Polska
organizator@konkurs-patrianostra.pl
tel. 501 100 457

Regulamin konkursu

Pełny regulamin konkursu dostępny jest tutaj: REGULAMIN.

Harmonogram konkursu

 

Harmonogram konkursu światowego

KONKURS ŚWIATOWY
START KONKURSU 1 września 2018
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW do 25 września 2018
NADSYŁANIE PRAC do 31 października 2018
GŁOSOWANIE 1-4 listopad 2018
GALA FINAŁOWA 12 listopad 2018
WYCIECZKA DO POLSKI
DLA LAUREATÓW KONKURSU
10-15 listopad 2018

 

 

Harmonogramy konkursów regionalnych

MAZOWSZE MAŁOPOLSKA WIELKOPOLSKA
START KONKURSU 15 września 2018 15 września 2018 15 września 2018
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW do 31 października 2018 do 31 października 2018 do 31 października 2018
NADSYŁANIE PRAC do 17 stycznia 2019 do 24 lutego 2019 do 31 marca 2019
GŁOSOWANIE 18-25 stycznia 2019 25 luty - 3 marzec 2019 1-7 kwietnia 2019
GALA FINAŁOWA 18 lutego 2019 w Warszawie 18 marca 2019 w Krakowie 22 kwiecień 2019 w Poznaniu
WYCIECZKA DO POLSKI
DLA LAUREATÓW KONKURSU
16-20 luty 2019 16-20 marzec 2019 20-24 kwiecień 2019

Mapa i lista zgłoszonych szkół

Kliknij na znacznik, aby zobaczyć szczegóły dotyczące danej szkoły.
Tematy przewodnie

Tematy przewodnie

 

 

MAZOWSZE

 

MAŁOPOLSKA

 

WIELKOPOLSKA

 

ODRODZENIE INSTYTUCJI

Wraz z powstaniem w 1918 roku niepodległego państwa polskiego wiele instytucji które funkcjonują po dzień dzisiejszy zostało stworzonych bądź odbudowanych. Aby dokładnie zapoznać się z tym tematem przewodnim kliknij TUTAJ.

PRZEMYSŁ II RP

Jednym z najważniejszych elementów odbudowy państwa polskiego był rozwój przemysłu. To właśnie po odzyskaniu niepodległości powstało wiele spośród najważniejszych polskich przedsiębiorstw. Aby dokładnie zapoznać sie z tym tematem przewodnim, kliknij TUTAJ.

POLSKI PIENIĄDZ

Krajowa waluta to nie tylko jeden z najważniejszych atrybutów silnego, niepodległego państwa - to również symbol zjednoczenia ziem polskich po zaborach. Aby dokładnie zapoznać się z tym tematem przewodnim kliknij TUTAJ.

 

ANDERS - SZLAK NADZIEI

Gen. Władysław Anders wyprowadził polskie wojsko na wschodzie z radzieckiej niewoli do zwycięskiej bitwy o Monte Cassino, która walnie przyczyniła się do sukcesu Aliantów na froncie południowym.Aby dokładnie zapoznać się z tym tematem przewodnim, kliknij TUTAJ.

 

FLOTYLLA PIŃSKA

Flotylla Pińska to nieznany wątek w historii polskiej marynarki okresu międzywojennego. Utworzona w 1919 r. flotylla rzeczna brała udział w wojnie polsko-bolszewickiej i broniła wschodnich granic II RP. Aby dokładnie zapoznać się z tym tematem przewodnim, kliknij TUTAJ.

 

BOHATEROWIE KRESÓW 1920

Koniec roku 1918 to czas nieustannych walk o niepodległość Rzeczypospolitej. W Poznaniu wybucha powstanie wielkopolskie, trwają tarcia na Śląsku. Lwowskie Orlęta toczą walkę z Legionem Ukrainskich Strzelców Siczowych. Aby dokładnie zapoznać się z tym tematem przewodnim, kliknij TUTAJ.

 

ARMIA II RP

Wojsko Polskie w okresie II RP cieszyło się powszechnym szacunkiem Polaków. W 1918 r., po 123 latach zaborów powstała armia zdolna do obrony granic państwa i wolności obywateli przed agresją obcych mocarstw Aby dokładnie zapoznać się z tym tematem przewodnim, kliknij TUTAJ.

 

BŁĘKITNA ARMIA

Sformowana w 1917 roku we Francji, ponad 50-tysięczna Błękitna Armia gen. Józefa Hallera walczyła na froncie zachodnim I Wojny Światowej, a następnie w wojnie polsko-bolszewickiej. Aby dokładnie zapoznać się z tym tematem przewodnim, kliknij TUTAJ.

 

ŻURAWIEJKI

Żurawiejki to krótkie, humorystyczne przyśpiewki wywodzące się z tradycji kawalerii rosyjskiej. W Wojsku Polskim żurawiejki stały się nieodłącznym elementem tradycji pułków ułańskich i oficerskiego stylu życia. Aby dokładnie zapoznać się z tym tematem przewodnim, kliknij TUTAJ.

 

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE

Powstanie Wielkopolskie, rozpoczęte wystąpieniem Ignacego Jana Paderewskiego w Hotelu Bazar w Poznaniu, to największy sukces militarny polskiego ruchu niepodległościowego. Aby dokładnie zapoznać się z tym tematem przewodnim, kliknij TUTAJ.

 

WIARA NADZIEJA MIŁOŚĆ POLSKOŚĆ

Wiara, nadzieja, miłość – 3 filary chrześcijaństwa, na których opiera się polska kultura. Wkład chrześcijaństwa i katolicyzmu w rozwój i kształtowanie polskiego dziedzictwa narodowego jest niepodważalny. Aby dokładnie zapoznać się z tym tematem przewodnim kliknij TUTAJ.

 

WOLNE MIASTO KRAKÓW

Kraków - przez stulecia stolica Polski, kolebka polskiej kultury i sztuki, ostoja polskiej tradycji narodowej w okresie zaborów. Aby dokładnie zapoznać się z tym tematem przewodnim, kliknij TUTAJ.

Emisje prac konkursowych

Wydarzenia historyczne z okresu: 28 listopada - 4 grudnia

3 tematy: bitwa pod Oliwą, Powstanie listopadowe, Samosierra
Animacja wykonana  przez  XXXVII  Liceum  Ogólnokształcące  w  Warszawie.

Wydarzenia historyczne z okresu: 21- 27 listopada

Kolumna Zygmunta
Animacja wykonanaprzez Gimnazjum nr 2 w Markach.

Wydarzenia historyczne z okresu: 14 - 20 listopada

Zamach na króla Zygmunta III Wazę
Animacja wykonana przez Gimnazjum nr 58 im Władysława IV w Warszawie.

Wydarzenia historyczne z okresu: 6 - 13 listopada

Odzyskanie Niepodległości
Animacja wykonana przez Gimnazjum nr 2 w Markach

Wydarzenia historyczne z okresu: 31 października - 6 listopada

Utworzenie Związku Harcerstwa Polskiego
Animacja wykonana przez Katolickie Gimnazjum w  Markach

Wydarzenia historyczne z okresu: 24 - 30 października

Rozbicie dzielnicowe
Animacja wykonana przez Technikum Architektoniczno - Budowlane im. Stanisława Noakowskiego w  Warszawie.

Wydarzenia historyczne z okresu: 17 - 23 października

Śmierć ks. Popiełuszki
Animacja wykonana przez Publiczne Gimnazjum nr  2 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach.

Wydarzenia historyczne z okresu: 10 - 16 października

Jan Paweł II
Animacja wykonana przez Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Wydarzenia historyczne z okresu: 3 - 9 października

Akcja wieniec
Animacja wykonana przez XIII LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie.

Wydarzenia historyczne z okresu: 26 wrzesień - 2 październik

Kapitulacja Powstania Warszawskiego
Animacja wykonana przez Liceum Ogólnokształcące w Komornicy.

Wydarzenia historyczne z okresu:19 - 25 września

Aresztowanie Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego
Animacja wykonana przez 46 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie.

Wydarzenia historyczne z okresu: 12 - 18 września

Agresja Sowiecka - 17 września 1939
Animacja wykonana przez 76 Liceum Ogólnokształcące w Warszawie.

Wydarzenia historyczne z okresu: 5 - 11 września

Obrona Westerplatte
Animacja wykonana przez Gimnazjum nr 58 im Władysława IV w Warszawie.

Wydarzenia historyczne z okresu: 29 sierpień - 4 wrzesień

Powstanie Warszawskie - "Morro"
Animacja wykonana przez  Technikum Mechaniczne nr 5 w Zespole Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie.

Wydarzenia historyczne z okresu: 22 - 28 sierpnia

Pakt Ribbentrop - Mołotow
Animacja wykonana przez Technikum Architektoniczno - Budowlane im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie.

Wydarzenia historyczne z okresu: 15 - 21 sierpnia

Bitwa Warszawska 1920 r.
Animacja wykonana przez XVII LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie.

Wydarzenia historyczne z okresu: 8 - 14 sierpnia

Powstanie Styczniowe - bitwa pod Żyrzynem
Animacja wykonana przez Publiczne Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach.

Wydarzenia historyczne z okresu: 1 - 7 sierpnia

Romuald Traugutt
Animacja wykonana przez Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Wydarzenia historyczne z okresu: 25 - 31 lipca

Uniwersytet Jagielloński
Animacja wykonana przez XIII LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie.

Wydarzenia historyczne z okresu: 18 - 24 lipca

Zdobycie Ankony
Animacja wykonana przez Liceum Ogólnokształcące w Komornicy.

Wydarzenia historyczne z okresu: 11 - 17 lipca

Bitwa pod Grunwaldem
Animacja wykonana przez 76 Liceum Ogólnokształcące w Warszawie.

Wydarzenia historyczne z okresu: 4 - 10 lipca

Bitwa pod Kłuszynem, bitwa pod Kostiuchnówką, bitwa o Anglię
Animacja wykonana przez uczniów XLVI LO im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie.

Wydarzenia historyczne z okresu: 27 czerwic - 3 lipiec

Ignacy Jan Paderewski, gen. Stefan Rowecki, Unia Lubelska
Animacja wykonana przez uczniów Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie.

Wydarzenia historyczne z okresu: 20 - 26 czerwca

Jan Karski, egzekucja w Palmirach. proces Szesnastu
Animacja wykonana przez uczniów Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie.

Wydarzenia historyczne z okresu: 13 - 19 czerwca

Pierwszy transport polskich więźniów politycznych do niemieckiego obozu w Auschwitz
Animacja wykonana przez uczniów Katolickiego Liceum w Markach.

Wydarzenia historyczne z okresu: 6 - 12 czerwca

Dnia 10.06.1943 - utworzenie w Moskwie Związku Patriotów Polskich
Animacja wykonana przez uczniów Technikum w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce.

Wydarzenia historyczne z okresu: 30 maja - 5 czerwca

Generał Tadeusz Komorowski "Bór"
Animacja wykonana przez I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie.

Wydarzenia historyczne z okresu: 23 - 29 maja

Bitwa pod Ostrołęką
Animacja wykonana przez Publiczne Katolickie Gimnazjum w Ząbkach.

Wydarzenia historyczne z okresu: 16 - 22 maja

Harcerstwo, Papież, Monte Cassino
Animacja wykonana przez 76 Liceum Ogólnokształcące w Warszawie.

Wydarzenia historyczne z okresu: 9 maja - 15 maja

Pierwszy w Polsce załogowy lot balonem
Animacja wykonana przez I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie.

Wydarzenia historyczne z okresu: 2 maja - 8 maja

Kapitulacja III Rzeszy
Animacja wykonana przez L Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy w Warszawie.

Wydarzenia historyczne z okresu: 25 kwietnia - 1 maja

Łupaszka, Hubal, Kazimierz Wielki
Animacja wykonana przez Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie.

Wydarzenia historyczne z okresu: 17 - 24 kwietnia

Koronacja Bolesława Chrobrego
Animacja wykonana przez Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Legionowie.

Wydarzenia historyczne z okresu: 10 - 16 kwietnia

Tragedia Smoleńska
Animacja wykonana przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Markach.

Wydarzenia historyczne z okresu: 02 - 09 kwietnia

Śmierć Jana Pawła 2
Animacja wykonana przez L Liceum Ogólnokształcące im Ruy Barbosy w Warszawie.

więcej