Edycja VI - Konkurs Światowy 2021

Konkurs Światowy 2021 w ramach VI Edycji projektu Patria Nostra adresowany jest  do młodzieży Polonijnej z całego świata oraz Polaków ze Wschodu. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej, budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego filmu lub animacji dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski. Gala finałowa konkursu odbędzie się w Warszawie w listopadzie 2021 r. W Konkursie są atrakcyjne nagrody dla wszystkich uczestników.

O konkursie

 

Edycja Światowa konkursu Patria Nostra adresowana jest do młodzieży polonijnej na całym świecie. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej, budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego filmu lub animacji dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski. Na wycieczkę edukacyjną do Polski oraz Galę Finałową konkursu zostaną zaproszeni autorzy najlepszych prac konkursowych.

 

 

 

VI  EDYCJA  KONKURSU  PATRIA  NOSTRA

to 4 niezależne konkursy odbywające się jednocześnie
 

1

  KONKURS  ŚWIATOWY

adresowany wyłącznie do młodzieży polskiej i polonijnej z całego świata

2

  KONKURS  MAZOWSZE  +  ŚWIAT

adresowany do uczniów z Mazowsza oraz do młodzieży polskiej i polonijnej

3

  KONKURS  MAŁOPOLSKA  +  ŚWIAT

adresowany do uczniów z Małopolski oraz do młodzieży polskiej i polonijnej

4

  KONKURS  WIELKOPOLSKA  +  ŚWIAT

adresowany do uczniów z Wielkopolski oraz do młodzieży polskiej i polonijnej


 

IDEA KONKURSU
Celem konkursu jest propagowanie historii Polski, krzewienie wartości i postaw patriotycznych, etyki chrześcijańskiej, budowa społeczeństwa obywatelskiego. Udział w konkursie polskiej młodzieży z zagranicy sprzyja integracji i tworzeniu poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków.


 

ZADANIE KONKURSOWE
Polega na wykonaniu 45-60 sekundowej animacji komputerowej lub filmu dotyczącego najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w okresie konkretnego tygodnia.


 

EMISJA PRAC KONKURSOWYCH NA TELEBIMACH
Prace konkursowe będą emitowane na telebimach reklamowych znajdujących się w miejscach publicznych.


 

PATRONATY HONOROWE
Konkurs Patria Nostra objęty jest patronatem honorowym znanych i szanowanych osób oraz instytucji.


 

NAGRODY
W Konkursach Patria Nostra nagrody otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu.


 

WYCIECZKI EDUKACYJNE
Ważnym elementem naszego projektu są wycieczki edukacyjne dla zagranicznych uczestników konkursu. W ramach dotychczasowych edycji konkursów Patria Nostra zorganizowane zostały wycieczki edukacyjne do Polski dla 232 uczniów i nauczycieli z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Europy Zachodniej i USA.  W programie wycieczek jest kilkudniowy pobyt w Polsce oraz udział w Galach Finałowych konkursów w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.


 

ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem jest Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra.

Rada programowa

NAD  POPRAWNOŚCIĄ  MERYTORYCZNĄ,
 JAKOŚCIĄ  PREZENTOWANYCH  PRAC  KONKURSOWYCH,
PRAWDĄ  I  RZETELNOŚCIĄ  HISTORYCZNĄ,
CZUWAĆ  BĘDZIE  RADA  PROGRAMOWA  KONKURSU

 

 

 

 

PARTNERZY  KONKURSU  PATRIA  NOSTRA

 

 

 

TOWARZYSTWO  RYCERSKIE  BRACTW  KURKOWYCH
 

Towarzystwo Rycerskie Braci Kurkowych jest zaszczytną instytucją orderową - ogólnopolskim gronem Braci Kurkowych z różnych Bractw Kurkowych z terenu całego kraju oraz innych osób, które doceniając rolę i znaczenie tradycji bractw kurkowych w Polsce, zostały wyróżnione osobistym honorem otrzymania inwestytury rycerskiej z rąk Hierarchy Kościelnego w trakcie stosownej liturgii, której pochodzenie sięga dawnych czasów.

Towarzystwo Rycerskie Braci K
urkowych przez historyczne i duchowe powiązania znajduje się pod łaskawą opieką Hierarchów Kościelnych, którzy odczuwając wartość kultywowania tradycji i pielęgnowania starożytnych obyczajów, otaczają Towarzystwo błogosławieństwem, opieką i wsparciem udzielając Braciom Kurkowym z różnych Bractw Kurkowych w Polsce i Ich Przyjaciołom inwestytur rycerskich.

 

 

 

 

PRZYJACIEL  KONKURSU  PATRIA  NOSTRA:

 

ZAPRASZAMY  MŁODZIEŻ  POLONIJNĄ  DO  UDZIAŁU
W  ZAPRZYJAŹNIONYM  Z  NAMI  KONKURSIE 
"BYĆ  POLAKIEM"

 

Trwa XIII edycja Konkursu.

 

Powstało w do tej pory niemal 7 tysięcy prac.

 

Gale finałowe Konkursu odbywają się co roku w Zamku Królewskim w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie

 

DLA  KOGO
Konkurs Światowy adresowany jest do polonijnej młodzieży szkolnej w wieku od 12 do 19 lat z całego świata. W Konkursie Światowym nie mogą brać udziału uczniowie z terenu Polski.

 

 

 

REGULAMIN  KONKURSU  można pobrać   TUTAJ.

 

 

FORMULARZ  ZGODY
Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie organizatorowi formularza zgody rodziców lub opiekunów osoby niepełnoletniej na udział w konkursie. Formularz powinien zostać podpisany przez uczestnika konkursu oraz jego rodzica lub opiekuna. Podpisane formularze zgody należy zeskanować i przesłać przez stronę internetową Konkursu po zalogowaniu.

Druk formularza można pobrać   TUTAJ.

 

 

UCZESTNIKAMI  KONKURSU
Są 3-osobowe drużyny uczniowskie pod opieką nauczyciela lub rodzica.

 

 

ZADANIE  KONKURSOWE
Polega na wykonaniu 45-60 sekundowej animacji lub filmu dotyczącego najważniejszych wydarzeń historycznych, które miały miejsce w okresie konkretnego tygodnia. Każdy z uczestników konkursu (3-osobowa drużyna) otrzyma do wyboru 8 tematów związanych z konkretnym tygodniem. Praca konkursowa wykonana przez drużynę powinna dotyczyć jednego z tych tematów.

 

 

PARAMETRY  TECHNICZNE  PRAC  KONKURSOWYCH:  

  • czas animacji oraz filmu: od  45 sekund  do  60  sekund
  • rozdzielczość: 1280 x 720 pikseli (HD)  lub  1920 x 1080 pikseli (FHD)
  • formaty pliku: avi, wmv, mp4

 

 

GRAFIKA  POCZĄTKOWA  I  KOŃCOWA
Praca konkursowa powinna zawierać:

  • grafikę początkową z tytułem pracy oraz datą wydarzenia historycznego
  • grafikę końcową z nazwą szkoły z której pochodzą autorzy pracy  ( mogą być wymienione także nazwiska autorów )

 

 

TEMATY  PRAC  KONKURSOWYCH
Określone są przez Radę Programową konkursu. Każdy z uczestników konkursu ( 3-osobowa drużyna ) otrzyma do wyboru 8 tematów związanych z wydarzeniami historycznymi z konkretnego tygodnia. Praca konkursowa wykonana przez drużynę powinna dotyczyć jednego z tych tematów.
UWAGA !!!   TEMATY  DOSTĘPNE  SĄ  PO  ZALOGOWANIU  NA  KONTO  UCZESTNIKA.

 

 

 

NAGRODY
W konkursach Patria Nostra nagrody otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu. Organizatorzy przewidują wiele atrakcyjnych nagród i wyróżnień, które są wymienione w zakładce NAGRODY. Nagrodą główną dla najlepszych drużyn będą edukacyjne wycieczki do Polski. Nagrody są pozyskiwane od fundatorów w trakcie trwania konkursu, więc ich ilość będzie systematycznie się powiększać. Zachęcamy uczestników konkursu do częstego sprawdzania aktualnego zestawienia nagród.

 

 

 

PUBLIKACJA  PRAC  KONKURSOWYCH
Wszystkie prace konkursowe zamieszczone będą na stronie internetowej konkursu.

 

 

OCENA  PRAC  KONKURSOWYCH
Po opublikowaniu prac konkursowych na stronie internetowej będzie miało miejsce głosowanie na najlepsze prace. W głosowaniu biorą udział wszyscy uczestnicy konkursu. Zasady głosowania będą podobne do formuły znanej z konkursów Eurowizji, czyli uczestnicy konkursu nie mogą głosować na siebie, natomiast mogą głosować na ich zdaniem najlepsze prace konkursowe innych uczestników. Głosowanie będzie odbywać się droga internetową. System głosowania dostępny będzie na stronie internetowej konkursu i zostanie uaktywniony po opublikowaniu wszystkich prac konkursowych. Każda drużyna głosuje jako całość.

  • Za zajęcie 1 miejsca: 5 punktów
  • Za zajęcie 2 miejsca: 4 punkty
  • Za zajęcie 3 miejsca: 3 punkty
  • Za zajęcie 4 miejsca: 2 punkty
  • Za zajęcie 5 miejsca: 1 punkt

 

 

WYCIECZKI  DO  POLSKI
Nagrodą główną dla najlepszych drużyn będzie kilkudniowa wycieczka edukacyjna do Warszawy. Wycieczka będzie posiadać bogaty program, w tym także udział uczestników konkursu w uroczystej Gali Finałowej. Organizator dołoży starań aby na wycieczki do Polski przyjechała jak największa liczba uczestników konkursu, co będzie przedmiotem naszych wniosków do wielu instytucji. W przypadku trudności w zorganizowaniu wycieczki z powodów epidemicznych, zwycięzcy konkursu otrzymają inne, równie wartościowe nagrody.

 

 

GALA  FINAŁOWA  KONKURSU
Konkurs zakończony będzie uroczystą Galą Finałową w Warszawie, na której zostaną ogłoszone jego wyniki. Na uroczystość zostaną zaproszeni autorzy najlepszych prac konkursowych. Podczas uroczystości zostaną oficjalnie zaprezentowane wszystkie prace konkursowe oraz będą wręczone nagrody. Organizator dołoży starań aby na Galę Finałową do Warszawy przyjechała jak największa liczba uczestników konkursu, co będzie przedmiotem naszych wniosków do wielu instytucji.

 

 

EMISJA  PRAC  NA  TELEBIMACH
Istotnym elementem konkursów Patria Nostra jest emisja prac konkursowych na telebimach reklamowych w miejscach publicznych. Emisje będą realizowane w miarę możliwości wynikających z uzyskanych na ten cel środków.

 

Harmonogram konkursu

KONKURS  ŚWIATOWY
REJESTRACJA  UCZESTNIKÓW   do  30 września  2021 r.
NADSYŁANIE  PRAC   do  31  października  2021 r.
GŁOSOWANIE 8 - 15  listopada 2021 r.
GALA  FINAŁOWA  w  WARSZAWIE 27  listopada  2021 r.
WYCIECZKA  DO  POLSKI  DLA  LAUREATÓW  KONKURSU ---------------.

 

UWAGA !!!

 W  przypadku  niekorzystnej  sytuacji  epidemicznej  wycieczki zostaną  zamienione  na  dodatkowe  atrakcyjne  nagrody,
 które  będą  wysłane  pocztą.

Mapa zgłoszonych szkół

Kliknij na znacznik, aby zobaczyć szczegóły dotyczące danej szkoły.

 

KOLOR  CZARNY        --  Konkurs  Światowy
KOLOR  NIEBIESKI       --  Konkurs  Mazowsze
KOLOR  ZIELONY        --  Konkurs  Małopolska
KOLOR  BORDOWY      --  Konkurs  Wielkopolska

 

.

Prace konkursowe

Tutaj pojawią się wszystkie prace konkursowe wykonane przez uczestników konkursu światowego.

.

 

Nadsyłanie prac do  31 października 2021 r.

Głosowanie w dniach  08 - 15 listopada 2021 r.

 

 

.

 

Nagrody

.

W konkursie Patria Nostra nagrody otrzymują WSZYSCY uczestnicy konkursu, niezależnie od miejsca, które zajmą w konkursie !!!

Nagrody będą wręczane podczas uroczystości Gali Finałowej w Warszawie.

Nagrody dla uczestników konkursu, którzy nie będą obecni na Gali Finałowej zostaną wysłane pocztą.

 

NAGRODY FINANSOWE

1 miejsce - każdy członek zwycięskiej Drużyny otrzyma 1000 zł !
2 miejsce - każdy członek zwycięskiej Drużyny otrzyma 500 zł !
3 miejsce - każdy członek zwycięskiej Drużyny otrzyma 300 zł !
 

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „FUNDACJA Patria Nostra Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego Sportu NARODOWE CENTRUM KULTURY 28.800 zł Nagrody finansowe dla laureatów VI edycji Konkursu PATRIA NOSTRA. Nagrody o łącznej wartości 28.800 zł otrzymają autorzy 12 najlepszych prac konkursowych Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego Sportu. Projekt zrealizowany we współpracy Narodowym Centrum Kultury.”

 

 

NAGRODA  GŁÓWNA  -  WYCIECZKI  DO  POLSKI

Nagrodą dla najlepszych drużyn będzie kilkudniowa wycieczka edukacyjna do Polski.

Organizator dołoży starań aby na finał konkursu mogła przyjechać do Polski jak największa liczba uczestników konkursu,

co będzie przedmiotem naszych wniosków do wielu instytucji.

 

 

AKTUALNIE  PLANOWANA  JEST  REALIZACJA  WYCIECZEK  DLA  5  NAJLEPSZYCH  DRUŻYN

Z  5  OBSZARÓW  ZAZNACZONYCH  NA  MAPIE  PONIŻEJ: