Edycja V - Małopolska 2020

Edycja Małopolska konkursu Patria Nostra adresowana jest do uczniów z Małopolski oraz do młodzieży polskiej i polonijnej. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej, budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego filmu lub animacji dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski. Gala finałowa konkursu odbędzie się w Krakowie we wrześniu 2020 r. Zwycięskie drużyny z Małopolski pojadą na wycieczkę edukacyjną do Brukseli. Autorzy najlepszych prac konkursowych z grupy młodzieży polonijnej przyjadą do Krakowa na Galę Finałową oraz wycieczkę edukacyjną.

O konkursie

 

 

V  EDYCJA  KONKURSU  PATRIA  NOSTRA

to 4 niezależne konkursy odbywające się jednocześnie
 

1

  KONKURS  ŚWIATOWY

adresowany wyłącznie do młodzieży polskiej i polonijnej z całego świata

2

  KONKURS  MAZOWSZE  +  ŚWIAT

adresowany do uczniów z Mazowsza oraz do młodzieży polskiej i polonijnej

3

  KONKURS  MAŁOPOLSKA  +  ŚWIAT

adresowany do uczniów z Małopolski oraz do młodzieży polskiej i polonijnej

4

  KONKURS  WIELKOPOLSKA  +  ŚWIAT

adresowany do uczniów z Wielkopolski oraz do młodzieży polskiej i polonijnej


 

IDEA KONKURSU
celem konkursu jest propagowanie historii Polski, krzewienie wartości i postaw patriotycznych, etyki chrześcijańskiej, budowa społeczeństwa obywatelskiego. Udział w konkursie polskiej młodzieży z zagranicy sprzyja integracji i tworzeniu poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków.


 

ZADANIE KONKURSOWE
polega na wykonaniu 30-to sekundowej animacji komputerowej lub 45-cio sekundowego filmu dotyczącego najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w okresie konkretnego tygodnia.


 

EMISJA PRAC KONKURSOWYCH NA TELEBIMACH
Prace konkursowe będą emitowane na telebimach reklamowych znajdujących się w miejscach publicznych.


 

PATRONATY HONOROWE
Konkurs Patria Nostra objęty jest patronatem honorowym znanych i szanowanych osób oraz instytucji.


 

NAGRODY
W Konkursach Patria Nostra nagrody otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu.


 

WYCIECZKI EDUKACYJNE
ważnym elementem naszego projektu są wycieczki edukacyjne dla zagranicznych uczestników konkursu. W ramach dotychczasowych edycji konkursów Patria Nostra zorganizowane zostały wycieczki edukacyjne do Polski dla 232 uczniów i nauczycieli z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Europy Zachodniej i USA.  W programie wycieczek jest kilkudniowy pobyt w Polsce oraz udział w Galach Finałowych konkursów w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.


 

ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem jest Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra.

Rada programowa

NAD  POPRAWNOŚCIĄ  MERYTORYCZNĄ,
 JAKOŚCIĄ  PREZENTOWANYCH  PRAC  KONKURSOWYCH,
PRAWDĄ  I  RZETELNOŚCIĄ  HISTORYCZNĄ,
CZUWAĆ  BĘDZIE  RADA  PROGRAMOWA  KONKURSU
W  NASTĘPUJĄCYM  SKŁADZIE:

Prof.  Jan  Żaryn  -  Przewodniczący  Rady  Programowej

Prof.  Andrzej  Kaźmierczak

Gniewomir  Rokosz - Kuczyński

Mateusz  Wyrwich

Mirosław  Gryko

 

 

 

 

 

PARTNERZY  KONKURSU  PATRIA  NOSTRA

 

 

 

TOWARZYSTWO  RYCERSKIE  BRACTW  KURKOWYCH
 

Towarzystwo Rycerskie Braci Kurkowych jest zaszczytną instytucją orderową - ogólnopolskim gronem Braci Kurkowych z różnych Bractw Kurkowych z terenu całego kraju oraz innych osób, które doceniając rolę i znaczenie tradycji bractw kurkowych w Polsce, zostały wyróżnione osobistym honorem otrzymania inwestytury rycerskiej z rąk Hierarchy Kościelnego w trakcie stosownej liturgii, której pochodzenie sięga dawnych czasów.

Towarzystwo Rycerskie Braci K
urkowych przez historyczne i duchowe powiązania znajduje się pod łaskawą opieką Hierarchów Kościelnych, którzy odczuwając wartość kultywowania tradycji i pielęgnowania starożytnych obyczajów, otaczają Towarzystwo błogosławieństwem, opieką i wsparciem udzielając Braciom Kurkowym z różnych Bractw Kurkowych w Polsce i Ich Przyjaciołom inwestytur rycerskich.

 

Podsumowanie

 

DLA  KOGO
Edycja Małopolska konkursu Patria Nostra adresowana jest uczniów z Małopolski oraz do młodzieży polskiej i polonijnej. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie z ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. W konkursie mazowieckim może wziąć udział maksymalnie 10 drużyn uczniowskich młodzieży polonijnej.

 

 

REGULAMIN  KONKURSU  można pobrać   TUTAJ.

 

 

FORMULARZ  ZGODY
Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie organizatorowi formularza zgody rodziców lub opiekunów osoby niepełnoletniej na udział w konkursie. Formularz powinien zostać podpisany przez uczestnika konkursu oraz jego rodzica lub opiekuna. Podpisane formularze zgody należy przesłać listem zwykłym na adres:

Fundacja Patria Nostra
Ul. Wojska Polskiego 10
05-220 Zielonka

Możliwe jest także przesłanie zeskanowanych formularzy zgody na adres e-mail:  marianno@poczta.fm

Druk formularza można pobrać   TUTAJ.

UWAGA !!!  Prosimy uczestników konkursu o szybkie przesyłanie formularzy zgody.

 

 

UCZESTNIKAMI  KONKURSU
są 3-osobowe drużyny uczniowskie pod opieką nauczyciela lub rodzica.

 

 

ZADANIE  KONKURSOWE
polega na wykonaniu 30-to sekundowej animacji lub 45 sekundowego filmu dotyczącego najważniejszych wydarzeń historycznych które miały miejsce w okresie konkretnego tygodnia. Każdy z uczestników konkursu (3-osobowa drużyna) otrzyma do wyboru 8 tematów związanych z konkretnym tygodniem. Praca konkursowa wykonana przez drużynę powinna dotyczyć jednego z tych tematów.

 

 

 

PARAMETRY  TECHNICZNE  PRAC  KONKURSOWYCH:  

 • czas animacji: 30 sekund
 • czas filmu: 45 sekund
 • rozdzielczość: 1280 x 720 pikseli (HD)  lub  1920 x 1080 pikseli (FHD)
 • formaty pliku: avi, wmv, mp4

 

 

GRAFIKA  POCZĄTKOWA  I  KOŃCOWA
Praca konkursowa powinna zawierać:

 • grafikę początkową z tytułem pracy oraz datą wydarzenia historycznego
 • grafikę końcową z nazwą szkoły z której pochodzą autorzy pracy  ( mogą być wymienione także nazwiska autorów )

 

 

TEMATY  PRAC  KONKURSOWYCH
określone są przez Radę Programową konkursu. Każdy z uczestników konkursu ( 3-osobowa drużyna ) otrzyma do wyboru 8 tematów związanych z wydarzeniami historycznymi z konkretnego tygodnia. Praca konkursowa wykonana przez drużynę powinna dotyczyć jednego z tych tematów.
UWAGA !!!   TEMATY  DOSTĘPNE  SĄ  PO  ZALOGOWANIU  NA  KONTO  UCZESTNIKA.

 

 

TEMATY  PRZEWODNIE  KONKURSU
Mając na uwadze szczególnie ważne rocznice wydarzeń historycznych Rada Programowa postanowiła że konkurs będzie posiadać następujące tematy przewodnie:

 • 100 rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 90 rocznica wybuchu II Wojny Światowej
 • Wiara, nadzieja, miłość, polskość

Zachęcamy uczestników konkursu do wyboru tematów prac zgodnych z tematami przewodnimi konkursu.
 

 

NAGRODY
w konkursach Patria Nostra nagrody otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu. Organizatorzy przewidują wiele atrakcyjnych nagród i wyróżnień które są wymienione w zakładce NAGRODY. Nagrodą główną dla najlepszych drużyn zagranicznych będą edukacyjne wycieczki do Polski. Nagrodą główną dla najlepszych drużyn z Małopolski będą edukacyjne wycieczki do Brukseli. Nagrody są pozyskiwane od fundatorów w trakcie trwania konkursu, więc ich ilość będzie systematycznie się powiększać. Zachęcamy uczestników konkursu do częstego sprawdzania aktualnego zestawienia nagród.

 

 

PUBLIKACJA  PRAC  KONKURSOWYCH
Wszystkie prace konkursowe zamieszczone będą na stronie internetowej konkursu.

 

 

OCENA  PRAC  KONKURSOWYCH
Po opublikowaniu prac konkursowych na stronie internetowej będzie miało miejsce głosowanie na najlepsze prace. W głosowaniu biorą udział wszyscy uczestnicy konkursu. Zasady głosowania będą podobne do formuły znanej z konkursów Eurowizji, czyli uczestnicy konkursu nie mogą głosować na siebie, natomiast mogą głosować na ich zdaniem najlepsze prace konkursowe innych uczestników. Głosowanie będzie odbywać się droga internetową. System głosowania dostępny będzie na stronie internetowej konkursu i zostanie uaktywniony po opublikowaniu wszystkich prac konkursowych. Każda drużyna głosuje jako całość.

 • Za zajęcie 1 miejsca: 5 punktów
 • Za zajęcie 2 miejsca: 4 punkty
 • Za zajęcie 3 miejsca: 3 punkty
 • Za zajęcie 4 miejsca: 2 punkty
 • Za zajęcie 5 miejsca: 1 punkt

 

 

WYCIECZKI  DO  POLSKI
Nagrodą główną dla najlepszych drużyn z zagranicy będzie kilkudniowa wycieczka edukacyjna do Krakowa. Wycieczka będzie posiadać bogaty program, w tym także udział uczestników konkursu w uroczystej Gali Finałowej. Organizator dołoży starań aby na wycieczki do Polski przyjechała jak największa liczba uczestników konkursu, co będzie przedmiotem naszych wniosków do wielu instytucji, w tym także do Senatu RP.

 

 

GALA  FINAŁOWA  KONKURSU
Konkurs zakończony będzie uroczystą Galą Finałową w Krakowie, na której zostaną ogłoszone jego wyniki. Na uroczystość zapraszamy wszystkich uczestników konkursu z Małopolski oraz drużyny zagraniczne - w miarę naszych możliwości wynikających z pozyskanych środków. Podczas uroczystości zostaną oficjalnie zaprezentowane wszystkie prace konkursowe oraz będą wręczone nagrody. Organizator dołoży starań aby na Galę Finałową przyjechała jak największa liczba zagranicznych uczestników konkursu, co będzie przedmiotem naszych wniosków do wielu instytucji, w tym także do Senatu RP.

 

 

EMISJA  PRAC  NA  TELEBIMACH
Istotnym elementem konkursów Patria Nostra jest emisja prac konkursowych na telebimach reklamowych w miejscach publicznych. Emisje będą realizowane w miarę możliwości wynikających z uzyskanych na ten cel środków.

Harmonogram konkursu

 

MAŁOPOLSKA
REJESTRACJA  UCZESTNIKÓW do  30  września  2020 r.
NADSYŁANIE  PRAC do  30  września  2020 r.
GŁOSOWANIE 20 - 30  września  2020 r.
GALA  FINAŁOWA  w  KRAKOWIE 6  października  2020 r. 
WYCIECZKA  DO  POLSKI  DLA  LAUREATÓW  KONKURSU październik  2020 r.

UWAGA !!!

 W  przypadku  niekorzystnej  sytuacji  epidemicznej  wycieczki zostaną  zamienione  na  dodatkowe  atrakcyjne  nagrody,
 które  będą  wysłane  pocztą.

Mapa zgłoszonych szkół

Kliknij na znacznik, aby zobaczyć szczegóły dotyczące danej szkoły.

 

KOLOR  CZARNY        --  Konkurs  Światowy
KOLOR  NIEBIESKI       --  Konkurs  Mazowsze
KOLOR  ZIELONY        --  Konkurs  Małopolska
KOLOR  BORDOWY      --  Konkurs  Wielkopolska

Prace konkursowe

 

Gala Finałowa Konkursu Małopolska
odbędzie się 6 października o godz. 12.00

w Filharmonii Krakowskiej.

Na galę zapraszamy 40 najlepszych drużyn.

Zapraszamy do oglądania transmisji on-line.
Zapraszamy nieobecnych na Gali do udziału w uroczystości poprzez komunikatory Skype lub ZOOM.
Linki pojawią się niebawem.


 

.

 

 

.

Nagrody

.

W konkursie Patria Nostra nagrody otrzymują WSZYSCY uczestnicy konkursu, niezależnie od miejsca które zajmą w konkursie !!!

Nagrody będą wręczane podczas uroczystości Gali Finałowej w Krakowie

 

 

NAGRODA  GŁÓWNA  DLA  MŁODZIEŻY  POLONIJNEJ  -  WYCIECZKA  DO  KRAKOWA

Nagrodą dla najlepszej drużyny polonijnej będzie kilkudniowa wycieczka edukacyjna do Krakowa.

Organizator dołoży starań aby na finał konkursu mogła przyjechać do Polski jak największa liczba zagranicznych uczestników konkursu,

co będzie przedmiotem naszych wniosków do wielu instytucji, w tym także do Senatu RP.

      

 


 

 

NAGRODA  GŁÓWNA  DLA  MŁODZIEŻY  Z  MAŁOPOLSKI  -  WYCIECZKA  DO  BRUKSELI

Nagrodą dla najlepszej drużyny z Małopolski będzie kilkudniowa wycieczka edukacyjna do Brukseli.

Organizator dołoży starań aby na wycieczki do Brukseli mogła pojechać jak największa liczba laureatów konkursu,

co będzie przedmiotem naszych wniosków do Posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy dotychczas byli fundatorami tych nagród.

      


 

 

 

NAGRODY  DLA  WSZYSTKICH  UCZESTNIKÓW  KONKURSU
Przykładowe fotografie nagród.

     

 

 


Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody i upominki ufundowane przez znane i szanowane instytucje.

Spodziewamy się, że w V edycji konkursu nagrody będą równie atrakcyjne jak w edycjach poprzednich.

Zestawienie nagród jest cały czas uzupełniane.

Dołożymy wszelkich starań by nagród było dużo i były one one jak najbardziej atrakcyjne.

Listę nagród z poprzedniej edycji konkursu Patria Nostra można znaleźć   TUTAJ!

 

Wyniki konkursu

Laureaci oraz wyniki konkursu zostaną ogłoszeni podczas uroczystości Gali Finałowej
 

 Miejsce Animacja Szkoła Imię i nazwisko
1 Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie, LITWA
Wilno

Lukaš Čaplinski

Deividas Čižik

Rafal Marcinkevič

2 Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie
Kraków

Szymon Tomczyk

Kamil Strupczewski

Krzysztof Stefański

3 Zespół Szkół Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach
Myślenice

Adrian Ponikowski

Marcin Rzęsista

Kacper Suder

WYNIKI KONKURSU

Miejsce Ilość punktów Nr grupy
1 78 pkt Grupa nr 32
2 66 pkt Grupa nr 21
3 46 pkt Grupa nr 41
 
4 42 pkt Grupa nr 20
5 41 pkt Grupa nr 16
6 39 pkt Grupa nr 35
7 35 pkt Grupa nr 43
8 30 pkt Grupa nr 4
9 28 pkt Grupa nr 25
10 27 pkt Grupa nr 69
 
11 26 pkt Grupa nr 33
12 23 pkt Grupa nr 2
13 22 pkt Grupa nr 6
13 22 pkt Grupa nr 66
13 22 pkt Grupa nr 63
16 21 pkt Grupa nr 8
17 19 pkt Grupa nr 72
17 19 pkt Grupa nr 14
19 17 pkt Grupa nr 56
19 17 pkt Grupa nr 71
 
19 17 pkt Grupa nr 64
19 17 pkt Grupa nr 11
23 15 pkt Grupa nr 62
23 15 pkt Grupa nr 37
23 15 pkt Grupa nr 50
23 15 pkt Grupa nr 26
27 14 pkt Grupa nr 58
27 14 pkt Grupa nr 3
27 14 pkt Grupa nr 10
30 13 pkt Grupa nr 24
 
30 13 pkt Grupa nr 40
32 11 pkt Grupa nr 60
32 11 pkt Grupa nr 5
32 11 pkt Grupa nr 65
32 11 pkt Grupa nr 1
32 11 pkt Grupa nr 59
37 10 pkt Grupa nr 13
38 9 pkt Grupa nr 12
39 8 pkt Grupa nr 19
39 8 pkt Grupa nr 68
 
39 8 pkt Grupa nr 39
42 7 pkt Grupa nr 46
42 7 pkt Grupa nr 27
44 6 pkt Grupa nr 42
45 5 pkt Grupa nr 36
45 5 pkt Grupa nr 67
45 5 pkt Grupa nr 49
45 5 pkt Grupa nr 34
45 5 pkt Grupa nr 23
45 5 pkt Grupa nr 53
 
45 5 pkt Grupa nr 9
52 4 pkt Grupa nr 15
52 4 pkt Grupa nr 51
52 4 pkt Grupa nr 45
52 4 pkt Grupa nr 29
56 3 pkt Grupa nr 70
56 3 pkt Grupa nr 48
56 3 pkt Grupa nr 28
56 3 pkt Grupa nr 7
60 2 pkt Grupa nr 38
 
60 2 pkt Grupa nr 52
62 1 pkt Grupa nr 31
62 1 pkt Grupa nr 55
62 1 pkt Grupa nr 30
65 0 pkt Grupa nr 17

Organizator

Konkurs Historyczna Patria NostraFUNDACJA KONKURSU HISTORYCZNEGO
PATRIA NOSTRA

ul. Wojska Polskiego 10, 05-220 Zielonka - Polska
tel. 501 100 457
Gala konkursu

GALA FINAŁOWA - odbyła się dnia 6 października o godz. 12.00
w Filharmonii Krakowskiej.

.