Edycja V - Konkurs Światowy 2020

TEMATY  PRZEWODNIE  KONKURSU:

      80 rocznica wybuchu II Wojny Światowej
      100 rocznica Bitwy Warszawskiej
      Wiara, nadzieja, miłość, polskość


Konkurs Patria Nostra objęty jest patronatem
Ministra Spraw Zagranicznych RP Pana Jacka Czaputowicza.

.

O konkursie

 

Edycja światowa konkursu Patria Nostra adresowana jest do młodzieży polskiej i polonijnej na całym świecie. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej, budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego filmu lub animacji dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski. Na wycieczkę edukacyjną do Polski oraz Galę Finałową konkursu zostaną zaproszeni autorzy najlepszych prac konkursowych.

 

 

 

V  EDYCJA  KONKURSU  PATRIA  NOSTRA

to 4 niezależne konkursy odbywające się jednocześnie
 

1

  KONKURS  ŚWIATOWY

adresowany wyłącznie do młodzieży polskiej i polonijnej z całego świata

2

  KONKURS  MAZOWSZE  +  ŚWIAT

adresowany do uczniów z Mazowsza oraz do młodzieży polskiej i polonijnej

3

  KONKURS  MAŁOPOLSKA  +  ŚWIAT

adresowany do uczniów z Małopolski oraz do młodzieży polskiej i polonijnej

4

  KONKURS  WIELKOPOLSKA  +  ŚWIAT

adresowany do uczniów z Wielkopolski oraz do młodzieży polskiej i polonijnej


 

IDEA KONKURSU
celem konkursu jest propagowanie historii Polski, krzewienie wartości i postaw patriotycznych, etyki chrześcijańskiej, budowa społeczeństwa obywatelskiego. Udział w konkursie polskiej młodzieży z zagranicy sprzyja integracji i tworzeniu poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków.


 

ZADANIE KONKURSOWE
polega na wykonaniu 30-to sekundowej animacji komputerowej lub 45-cio sekundowego filmu dotyczącego najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w okresie konkretnego tygodnia.


 

EMISJA PRAC KONKURSOWYCH NA TELEBIMACH
Prace konkursowe będą emitowane na telebimach reklamowych znajdujących się w miejscach publicznych.


 

PATRONATY HONOROWE
Konkurs Patria Nostra objęty jest patronatem honorowym znanych i szanowanych osób oraz instytucji.


 

NAGRODY
W Konkursach Patria Nostra nagrody otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu.


 

WYCIECZKI EDUKACYJNE
ważnym elementem naszego projektu są wycieczki edukacyjne dla zagranicznych uczestników konkursu. W ramach dotychczasowych edycji konkursów Patria Nostra zorganizowane zostały wycieczki edukacyjne do Polski dla 232 uczniów i nauczycieli z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Europy Zachodniej i USA.  W programie wycieczek jest kilkudniowy pobyt w Polsce oraz udział w Galach Finałowych konkursów w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.


 

ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem jest Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra.

Rada programowa

NAD  POPRAWNOŚCIĄ  MERYTORYCZNĄ,
 JAKOŚCIĄ  PREZENTOWANYCH  PRAC  KONKURSOWYCH,
PRAWDĄ  I  RZETELNOŚCIĄ  HISTORYCZNĄ,
CZUWAĆ  BĘDZIE  RADA  PROGRAMOWA  KONKURSU

 

 

 

 

 

PARTNERZY  KONKURSU  PATRIA  NOSTRA

 

 

 

TOWARZYSTWO  RYCERSKIE  BRACTW  KURKOWYCH
 

Towarzystwo Rycerskie Braci Kurkowych jest zaszczytną instytucją orderową - ogólnopolskim gronem Braci Kurkowych z różnych Bractw Kurkowych z terenu całego kraju oraz innych osób, które doceniając rolę i znaczenie tradycji bractw kurkowych w Polsce, zostały wyróżnione osobistym honorem otrzymania inwestytury rycerskiej z rąk Hierarchy Kościelnego w trakcie stosownej liturgii, której pochodzenie sięga dawnych czasów.

Towarzystwo Rycerskie Braci K
urkowych przez historyczne i duchowe powiązania znajduje się pod łaskawą opieką Hierarchów Kościelnych, którzy odczuwając wartość kultywowania tradycji i pielęgnowania starożytnych obyczajów, otaczają Towarzystwo błogosławieństwem, opieką i wsparciem udzielając Braciom Kurkowym z różnych Bractw Kurkowych w Polsce i Ich Przyjaciołom inwestytur rycerskich.

 

 

Podsumowanie

 

DLA  KOGO
Konkurs Światowy adresowany jest polskiej i polonijnej młodzieży szkolnej z ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z całego świata. W Konkursie Światowym nie mogą brać udziału uczniowie z terenu Polski.

 

 

 

REGULAMIN  KONKURSU  można pobrać   TUTAJ.

 

 

FORMULARZ  ZGODY
Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie organizatorowi formularza zgody rodziców lub opiekunów osoby niepełnoletniej na udział w konkursie. Formularz powinien zostać podpisany przez uczestnika konkursu oraz jego rodzica lub opiekuna. Podpisane formularze zgody należy przesłać listem zwykłym na adres:

Fundacja Patria Nostra
Ul. Wojska Polskiego 10
05-220 Zielonka

Możliwe jest także przesłanie zeskanowanych formularzy zgody na adres e-mail:  marianno@poczta.fm

Druk formularza można pobrać   TUTAJ.

UWAGA !!!  Prosimy uczestników konkursu o szybkie przesyłanie formularzy zgody.

 

 

UCZESTNIKAMI  KONKURSU
są 3-osobowe drużyny uczniowskie pod opieką nauczyciela lub rodzica.

 

 

ZADANIE  KONKURSOWE
polega na wykonaniu 30-to sekundowej animacji lub 45 sekundowego filmu dotyczącego najważniejszych wydarzeń historycznych które miały miejsce w okresie konkretnego tygodnia. Każdy z uczestników konkursu (3-osobowa drużyna) otrzyma do wyboru 8 tematów związanych z konkretnym tygodniem. Praca konkursowa wykonana przez drużynę powinna dotyczyć jednego z tych tematów.

 

 

PARAMETRY  TECHNICZNE  PRAC  KONKURSOWYCH:  

 • czas animacji: 30 sekund
 • czas filmu: 45 sekund
 • rozdzielczość: 1280 x 720 pikseli (HD)  lub  1920 x 1080 pikseli (FHD)
 • formaty pliku: avi, wmv, mp4

 

 

GRAFIKA  POCZĄTKOWA  I  KOŃCOWA
Praca konkursowa powinna zawierać:

 • grafikę początkową z tytułem pracy oraz datą wydarzenia historycznego
 • grafikę końcową z nazwą szkoły z której pochodzą autorzy pracy  ( mogą być wymienione także nazwiska autorów )

 

 

TEMATY  PRAC  KONKURSOWYCH
określone są przez Radę Programową konkursu. Każdy z uczestników konkursu ( 3-osobowa drużyna ) otrzyma do wyboru 8 tematów związanych z wydarzeniami historycznymi z konkretnego tygodnia. Praca konkursowa wykonana przez drużynę powinna dotyczyć jednego z tych tematów.
UWAGA !!!   TEMATY  DOSTĘPNE  SĄ  PO  ZALOGOWANIU  NA  KONTO  UCZESTNIKA.

 

 

TEMATY  PRZEWODNIE  KONKURSU
Mając na uwadze szczególnie ważne rocznice wydarzeń historycznych Rada Programowa postanowiła że konkurs będzie posiadać następujące tematy przewodnie:

 • 100 rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 90 rocznica wybuchu II Wojny Światowej
 • Wiara, nadzieja, miłość, polskość

Zachęcamy uczestników konkursu do wyboru tematów prac zgodnych z tematami przewodnimi konkursu.

 

 

 

NAGRODY
W konkursach Patria Nostra nagrody otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcyjnych nagród i wyróżnień które są wymienione w zakładce NAGRODY. Nagrodą główną dla najlepszych drużyn zagranicznych w V edycji konkursu światowego były czeki na 4 tys., 3 tys., 2 tys. i tysiąc złotych za pierwsze, drugie, trzecie i czwarte miejsce. Nagrodę pieniężną ufundowały Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Narodowe Centrum Kultury. V edycja konkursu światowego Patria Nostra finansowana była m.in, ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

                                          

 

 

PUBLIKACJA  PRAC  KONKURSOWYCH
Wszystkie prace konkursowe zamieszczone zostały na stronie internetowej konkursu.

 

 

OCENA  PRAC  KONKURSOWYCH
Po opublikowaniu prac konkursowych na stronie internetowej będzie miało miejsce głosowanie na najlepsze prace. W głosowaniu biorą udział wszyscy uczestnicy konkursu. Zasady głosowania będą podobne do formuły znanej z konkursów Eurowizji, czyli uczestnicy konkursu nie mogą głosować na siebie, natomiast mogą głosować na ich zdaniem najlepsze prace konkursowe innych uczestników. Głosowanie będzie odbywać się droga internetową. System głosowania dostępny będzie na stronie internetowej konkursu i zostanie uaktywniony po opublikowaniu wszystkich prac konkursowych. Każda drużyna głosuje jako całość.

 • Za zajęcie 1 miejsca: 5 punktów
 • Za zajęcie 2 miejsca: 4 punkty
 • Za zajęcie 3 miejsca: 3 punkty
 • Za zajęcie 4 miejsca: 2 punkty
 • Za zajęcie 5 miejsca: 1 punkt

 

 

 

GALA  FINAŁOWA  KONKURSU


Finał Konkursu Międzynarodowego Patria Nostra odbył się 14 listopada o godzinie 16.00 w studio Digital Knowledge Village przy ul. Puławskiej 457 w Warszawie. Uroczystość była zorganizowana w formie wirtualnej i transmitowana na żywo na Facebooku organizatora. Zaproszeni Goście oraz drużyny biorące udział w Konkursie łączyły się  podczas wydarzenia za pomocą aplikacji zoom.

Wśród gości uczestniczących w wydarzeniu byli min :

 

Pani Katarzyna Kucharek – Prezes Fundacji Grupy PKP

Pani  Aleksandra Kucy – Zast. Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ

Pan Michał Wiśniewski - Wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Pan  dr Marek Kozubel – Wydział Projektów Edukacyjnych IPN


Podczas gali udało się także połączyć z około 30 drużynami z całego Świata

( Kazachstan, Ukraina, Brazylia, Francja, Dania).

Uroczystość miała 4127 odbiorców na Facebooku.

 

 

EMISJA  PRAC  NA  TELEBIMACH
Istotnym elementem konkursów Patria Nostra jest emisja prac konkursowych na telebimach reklamowych w miejscach publicznych. Emisje prac odbywają się na bieżąco w porządku chronologicznym prezentując różne wydarzenia historyczne w nawiązaniu do aktualnej daty. W ramach konkursu Międzynarodowego w 2020 roku odbyło się kilkadziesiąt tysięcy emisji prac na co najmniej czterech telebimach w Warszawie i okolicznych miejscowościach.

 

Harmonogram konkursu

KONKURS  ŚWIATOWY
REJESTRACJA  UCZESTNIKÓW   do  5  listopada  2020 r.
NADSYŁANIE  PRAC   do  5  listopada  2020 r.
GŁOSOWANIE 5 - 11  listopada  2020 r.
GALA  FINAŁOWA  w  WARSZAWIE 14  listopada  2020 r.
WYCIECZKA  DO  POLSKI  DLA  LAUREATÓW  KONKURSU ---------------.

 

UWAGA !!!

 W  przypadku  niekorzystnej  sytuacji  epidemicznej  wycieczki zostaną  zamienione  na  dodatkowe  atrakcyjne  nagrody,
 które  będą  wysłane  pocztą.

Mapa zgłoszonych szkół

Kliknij na znacznik, aby zobaczyć szczegóły dotyczące danej szkoły.

 

KOLOR  CZARNY        --  Konkurs  Światowy
KOLOR  NIEBIESKI       --  Konkurs  Mazowsze
KOLOR  ZIELONY        --  Konkurs  Małopolska
KOLOR  BORDOWY      --  Konkurs  Wielkopolska

 

.

Prace konkursowe

Tutaj pojawią się wszystkie prace konkursowe wykonane przez uczestników konkursu światowego.

.

 

Nadsyłanie prac do 05.11.2020

Głosowanie w dniach  5 - 11  listopada  2020 r.

 

 

.

 

Nagrody

.

W konkursie Patria Nostra nagrody otrzymują WSZYSCY uczestnicy konkursu, niezależnie od miejsca które zajmą w konkursie !!!

Nagrody będą wręczane podczas uroczystości Gali Finałowej w Warszawie.

Nagrody dla uczestników konkursu którzy nie będą obecni na Gali Finałowej zostaną wysłane pocztą.

 

 

 

NAGRODA  GŁÓWNA  -  WYCIECZKI  DO  POLSKI

Nagrodą dla najlepszych drużyn będzie kilkudniowa wycieczka edukacyjna do Polski - do Warszawy i Krakowa.

Organizator dołoży starań aby na finał konkursu mogła przyjechać do Polski jak największa liczba uczestników konkursu,

co będzie przedmiotem naszych wniosków do wielu instytucji, w tym także do Senatu RP.

 

 

AKTUALNIE  PLANOWANA  JEST  REALIZACJA  WYCIECZEK  DLA  5  NAJLEPSZYCH  DRUŻYN

Z  5  OBSZARÓW  ZAZNACZONYCH  NA  MAPIE  PONIŻEJ: